Snel Aan Het Werk

De bacheloropleiding aan de University of Twente is de best gewaardeerde opleiding Civil Engineering van Nederland. De opleiding Civil Engineering bereidt je voor op functies waarin het aankomt op bouwen en construeren én de organisatie daaromheen. Aan mensen die van beide markten thuis zijn, bestaat in binnen- en buitenland grote behoefte. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar ‘Twentse’ ingenieurs is dan ook groot. Van de studenten die een masteropleiding afronden, heeft zelfs 100 procent binnen drie maanden een baan. De opleiding Civil Engineering maakt je geschikt voor diverse werkgevers:

Ingenieurs- En Adviesbureaus

Veel civiel technici werken bij een ingenieurs- of adviesbureau. Deze bureaus worden vaak ingehuurd door de overheid en het bedrijfsleven bij het uitvoeren van civieltechnische projecten. Je helpt deze opdrachtgevers door bijvoorbeeld met behulp van modellen complexe analyses uit te voeren of een civieltechnisch ontwerp te maken. Bij ontwerpen draait het om het integreren van wetenschappelijke kennis bij het systematisch ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor complexe problemen.

Overheid

Veel civieltechnische projecten worden geïnitieerd door instanties van de overheid, zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Zij vragen ingenieurs- en adviesbureaus, maar ook aannemingsbedrijven, om deze projecten uit te voeren. Ook doen zij, in samenwerking met onderzoeksinstituten, onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen.

Aannemingsbedrijven En Projectontwikkelaars

Bij grote aannemingsbedrijven en projectontwikkelaars, zoals Arcadis of Ballast Nedam, ben je gewild als je je hebt gespecialiseerd in de organisatie van bouwprocessen. De eerste tijd zul je ervaring opdoen in de (uitvoerende) bouw, bijvoorbeeld in de functie van assistent-projectleider of managementtrainee. Daarna kun je doorgroeien naar andere functies. Het gaat hier vooral om het combineren van kennis uit verschillende wetenschapsgebieden om nieuwe oplossingen een plek te geven in een complexe maatschappelijke omgeving.

Onderzoek

Onderzoeksinstituten, zoals Deltares of TNO, maar ook universiteiten, doen onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen – op eigen initiatief of in opdracht van overheid of bedrijfsleven. Denk maar eens aan het onderzoek naar een eiland in zee voor het oplossen van de problemen rond Schiphol, of naar verkeersgeleiding via informatiepanelen boven de snelweg. Het gaat er hierbij om dat je bestaande wetenschappelijke kennis kritisch kunt wegen en kunt bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis.


Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies