Ervaringen docent

Bram Entrop

Als je van het vwo naar de universiteit gaat, verandert er van alles. Ook veel namen van dingen die nu heel vertrouwd voor je zijn. Een klaslokaal is een collegezaal en een les heet straks een college, je leraar of lerares is een docent of professor. Eén van de docenten bij de bacheloropleiding Civil Engineering is Bram Entrop.

Mijn naam is Bram Entrop, ik ben opgegroeid in Rosmalen en heb Civil Engineering & Management gestudeerd hier in Twente. De opleiding was toen nog vier jaar, maar dat is halverwege mijn studietraject veranderd in de studie Civil Engineering van vijf jaar, 3 jaar bachelor en 2 jaar master. Na mijn afstuderen op Duurzaam Ruimtegebruik ben ik bij de gemeente Hengelo gaan werken als inspecteur. Toen de kans zich voordeed om te gaan promoveren op het gebied van energiegebruik in de woningbouw, heb ik die aangegrepen. Nu werk ik als universitair docent bij de vakgroep Bouw/Infra, waar ik onderwijs geef en onderzoek doe.

Welk vak geef je?

Ik geef binnen de opleiding Civil Engineering vakken die te maken hebben met duurzaam bouwen zoals; Installaties, Energy Use en Sustainable Building. Het eerstejaars vak Installaties gaat over elektrische, ventilatie- en verlichtingssystemen. Het tweedejaars vak Energy Use gaat over het energiegebruik ten behoeve van verwarming van gebouwen en het vak Sustainable Building behandelt hoe je tot verantwoorde, milieuvriendelijke en toekomstbestendige gebouwen kunt komen.

Studiekeuze

Ik wist al van jongs af aan dat ik Civil Engineering & Management wilde studeren. De combinatie van de middelbare school vakken natuurkunde, wiskunde en economie gericht op bouwprojecten leek me geweldig. En zelfs als de opleiding ook op andere plekken was aangeboden, zou de UT vanwege haar beperkte omvang, grote toegankelijkheid en de mooie campus mij het meest hebben aangesproken.

Waarom zou jij scholieren adviseren om aan de UT te komen studeren?

De combinatie van technische en sociaalmaatschappelijke vakken binnen een opleiding is al jaren een kenmerk van University of Twente. Het was juist die combinatie van vakken die me aansprak en dat miste ik bij andere universiteiten. Voeg daar de gezellige campus en binnenstad aan toe met de vele voorzieningen en het plaatje is compleet.

Chat offline (info)