Chemical Science & Engineering

Waarom Chemical Engineering aan de Universiteit Twente?

Wil je meer weten over hoe je door chemie de wereld om je heen kunt veranderen? Dan is Chemical Science & Engineering studeren iets voor jou! De bacheloropleiding aan de Universiteit Twente onderscheidt zich door verschillende aspecten van andere Scheikundige Technologie opleidingen in Nederland, waaronder het projectgerichte onderwijs, de informele en persoonlijke sfeer en de hoge kwaliteit van het onderwijs. Wat maakt deze topopleiding verder zo uniek?

PERSOONLIJK EN INFORMEEL

De bacheloropleiding Chemical Science & Engineering aan de Universiteit Twente is een kleinschalige opleiding. Dat heeft als voordeel dat je niet alleen al je studiegenoten goed leert kennen, maar ook goed contact hebt met je docenten. Het persoonlijke karakter en de informele sfeer zijn kenmerkend voor onze onderwijsgemeenschap. Je loopt hier makkelijk bij docenten naar binnen. En je mentor of studieadviseur kan je altijd helpen als je ergens niet uitkomt. Wil je de sfeer een keer komen proeven? Dat kan tijdens onze meeloopdagen.

NA JE BACHELOR

Na de bacheloropleiding Chemical Science & Engineering kun je allerlei kanten op. De meeste afgestudeerden volgen onze tweejarige, Engelstalige masteropleiding Chemical Engineering. Ook andere masteropleidingen, zoals Nanotechnology of Sustainable Energy Technology behoren tot de mogelijkheden. Na de master ben je een aantrekkelijke nieuwe werknemer voor tal van bedrijven, ontwerp- en ingenieursbureaus, onderzoeks- of onderwijsinstellingen. Je kunt je ook verder specialiseren en promoveren.

PROJECTONDERWIJS

Een ander kenmerk van de opleiding Chemical Science & Engineering aan de Universiteit Twente is ons onderwijsmodel in de vorm van projectonderwijs. Bij projectonderwijs pas je de kennis die je tijdens het ene vak leert, meteen toe tijdens het practicum dat je volgt en in het project waaraan je samen met medestudenten werkt. Elke module staat in het teken van een bepaald thema, en het project waaraan je werkt is een toepassing en verdieping van de theorie. Lees hier meer informatie over het Twents Onderwijsmodel en over het studieprogramma van de opleiding.

ONDERZOEK VAN WERELDKLASSE

De Universiteit Twente heeft een grote naam opgebouwd in de natuurwetenschappen. De Universiteit Twente doet op verschillende gebieden onderzoek op wereldniveau:

  • Nanotechnologie
    Hier draait het om de allerkleinste structuren die op nanometerschaal kwantitatief maar ook kwalitatief anders zijn dan op macroschaal;
  • Procestechnologie
    Over het ontwikkelen en ontwerpen van duurzame processen voor de chemische industrie en aanverwante industrie (b.v. op het gebied van energie, farmacie, voeding);
  • Materiaalkunde
    Hier gaat het om het verbeteren van eigenschappen van materialen of het ontwikkelen van nieuwe materialen met geheel nieuwe eigenschappen.

De opleiding Chemical Science & Engineering werkt nauw samen met wetenschappers van de gerenommeerde onderzoeksinstituten MESA+ Institute for Nanotechnology en het Technical Medical Centre, en wetenschappers die actief zijn binnen de procestechnologische onderzoeksprogramma’s. Voorbeelden van onderzoeksthema’s binnen de Universiteit Twente zijn bijvoorbeeld  de productie van drinkwater, duurzame energie en basischemicaliën, ontwikkeling van supermaterialen en allerlei ontwikkelingen rondom het thema gezondheid. En het zijn déze wetenschappers die jou zullen opleiden tot scheikundig technoloog.

TOPOPLEIDING

Chemical Science & Engineering aan de Universiteit Twente is een opleiding van hoog niveau. Al zes jaar op rij is deze opleiding door de Keuzegids uitgeroepen tot Topopleiding. Daarmee is Chemical Science & Engineering aan de Universiteit Twente een van de beste opleidingen in Nederland in de categorie ‘Scheikunde en Scheikundige Technologie’.

Deze opleiding behoort al 6 jaar tot de beste van Nederland!Keuzegids 2018

Volgens de Nationale Student Enquête (NSE), een landelijk onderzoek waarin jaarlijks studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding, worden de docenten van de Universiteit Twente het best gewaardeerd van alle opleidingen Scheikundige Technologie en Scheikunde in Nederland. Bovendien worden onze kwaliteitszorg en studieadvies erg goed beoordeeld, zij scoren significant boven het gemiddelde.

TALENT WORDT BELOOND

De opleiding Chemical Science & Engineering en de bijbehorende onderzoeksgroepen waarderen goede studieresultaten en willen talentvolle studenten stimuleren hun 1e jaar nominaal te af te ronden. Dit doen de onderzoeksgroepen door jaarlijks een fiks bedrag beschikbaar te stellen, dat wordt verdeeld onder studenten die hun eerste jaar nominaal afsluiten.

DE OPLEIDING VOOR JOU?

Chemical Science & Engineering is een uitdagende opleiding. Creativiteit en nieuwsgierigheid zijn typische eigenschappen van een chemisch technoloog. Jij hebt niet alleen een brede interesse in natuurwetenschappen, maar bent ook technisch aangelegd. Omdat de opleiding sterk georiënteerd is op de technologische toepassing van de chemie, zijn naast scheikunde ook natuur- en wiskunde essentieel. Daarom is het belangrijk dat je al deze vakken leuk vindt en beheerst (dat wil zeggen dat je voor deze vakken een 7 of hoger hebt gehaald).

Wil je ervaren hoe het is om Chemical Science & Engineering aan de Universiteit Twente te studeren? Schrijf je dan in voor een van onze meeloopdagen en volg samen met eerstejaars studenten en andere meelopers een aantal colleges en een speciaal voor de meeloopdagen ontwikkeld practicum.

Chat offline (info)