Het tweede jaar van Chemical Engineering

Bekijk de presentaties van onze bachelors

Het tweede jaar van de bachelor Chemical Science & Engineering (CSE) staat in het teken van verdere verdieping en verbreding van de opgedane kennis en vaardigheden. 

Module 5: Industriële processen

Je leert hoe chemische processen te ontwerpen en te bestuderen.. Dit doe je op moleculair niveau, waarbij reactiekinetiek en katalyse belangrijke onderwerpen zijn. Én op procesniveau waar je de belangrijkste processtappen leert kennen om vanuit verschillende grondstoffen, zoals aardolie, aardgas en biomassa, een gewenst product te maken. Tijdens het project Duurzame Industriële Chemie bestudeer je samen met je medestudenten een proces in detail, kijk je of je het proces duurzamer kunt maken én kijk je samen naar de maatschappelijke implicaties.

Module 6: Fysisch transport

Hoe kan je de fundamentele aspecten en de basisvergelijkingen voor het beschrijven van transport van impuls, massa en energie toepassen op situaties uit de (ingenieurs-)praktijk en uit het dagelijks leven? Met deze vraag ga je aan de slag. Het kunnen opstellen en (numeriek) oplossen van behoudswetten (balansen) is onmisbaar voor (chemisch) technologen. In module 6 leer je daar dan ook alles over. 
In het modelleerproject pas je de opgedane kennis direct toe. Met behulp van experimenten verifieer je de modellen en bepaal je de onbekende parameters.

Module 7: Moleculen & Materialen

Wist je dat materialen op nanoschaal heel andere eigenschappen hebben dan dezelfde materialen met grotere afmetingen? En dat je eigenschappen van materialen kunt veranderen door moleculen zichzelf te laten organiseren in grotere eenheden, zoals op oppervlakken en nanodeeltjes? Tijdens deze module ga je niet alleen hierover meer leren, maar ook over organische en bio-organische chemie, nanochemie en colloïdchemie. 
Het project bestaat uit een literatuuronderzoek en een practicum waarin deze onderwerpen terugkomen.

Module 8: Keuzemodule

Bij de achtste module is de keuze aan jou! Je kiest uit twee richtingen: procestechnologie of materiaalkunde. Dit zijn ook de twee richtingen waarin je je tijdens de direct aansluitende masteropleiding Chemical Engineering kunt specialiseren. Wil je deze master na je bachelor gaan volgen, dan zit je dus met deze module al meteen in de juiste richting. 

A) PROCESTECHNOLOGIE: PROCESONTWERP (ONTWERPEN)

In deze keuzemodule ga je aan de slag met reactorkunde en scheidingstechnieken. Zo is bijvoorbeeld de reactor de kern van een proces waarin de grondstof wordt omgezet in het gewenste product. Uit de reactor komen naast het gewenste product ook grondstoffen, bijproducten en (eventueel) oplosmiddelen. Dit mengsel moet je scheiden om het product en de grondstoffen in de gewenste zuiverheid te verkrijgen. Daarom zul je ook alles moeten weten over scheidingsstappen op basis van verschillende technieken. In het project ga je de opgedane kennis toepassen.

B) MATERIAALKUNDE: CHEMIE EN TECHNOLOGIE VAN MATERIALEN

Kies je voor keuzemodule 8B, dan maak je kennis met de relaties tussen de structuur en eigenschappen van materialen en hun functionele toepassing. Immers, ieder apparaat – of het nu een kunstheup of een zonnebril is – combineert de eigenschappen van verschillende materialen om een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Je krijgt colleges over materiaalsynthese en -karakterisering en doet praktijkervaring op. Je bespreekt de mechanische, warmte- en diëlektrische eigenschappen van materialen. In het tweede deel van de module ga je aan de slag met een project over anorganische materialen.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies