Studieprogramma

Het tweede jaar van Chemical Engineering

In het tweede studiejaar ga je verder met het verwerven van kennis en vaardigheden. Net als in het eerste jaar jaar zijn je projecten nauw verbonden met de thema’s van elke module.

Module 5: Industriële Processen

In de vijfde module draait alles om het ontwerpen en bestuderen van chemische processen. Dit doe je niet alleen op moleculair niveau, waarbij reactiekinetiek en katalyse belangrijke onderwerpen zijn, maar ook op procesniveau. Op procesniveau zal een beeld geschetst worden van de belangrijkste processtappen om vanuit verschillende grondstoffen, zoals aardolie, aardgas en biomassa, een gewenst product te maken. Tijdens het project Duurzame Industriële Chemie ga je samen met je medestudenten een proces in detail bestuderen en kijken of je het proces duurzamer kunt maken. Ook worden de maatschappelijke implicaties beschouwd.

Module 6: Fysisch Transport

In deze zesde module leer je hoe je de fundamentele aspecten en de basisvergelijkingen voor het beschrijven van transport van impuls, massa en energie toe kunt passen op situaties uit de (ingenieurs-)praktijk en uit het dagelijks leven. Het kunnen opstellen en (numeriek) oplossen van behoudswetten (balansen) is een kerncompetentie voor (chemisch) technologen. In het modelleerproject pas je de opgedane kennis direct toe. Met behulp van experimenten verifieer je de modellen en bepaal je de onbekende parameters in het model.

Module 7: Moleculen & Materialen

In de zevende module staat het begrijpen, ontwerpen en uitvoeren van moleculaire en moleculair geïnspireerde systemen centraal. Wist je bijvoorbeeld dat door chemische reacties moleculen omgezet kunnen worden in nieuwe moleculen met nieuwe functionaliteiten? En dat je eigenschappen van materialen kunt veranderen door moleculen bij elkaar te brengen in grotere eenheden, zoals op oppervlakken en nanodeeltjes?

Tijdens deze module ga je niet alleen hierover meer leren, maar ook over organische en bio-organische chemie, nanochemie en colloïdchemie. Het project bestaat uit een literatuuronderzoek en een practicum waarin deze onderwerpen terugkomen.

Module 8: Keuzemodule

In de achtste module kun je kiezen tussen procestechnologie of materiaalkunde. Dit zijn ook de twee richtingen waarin je je tijdens de direct aansluitende masteropleiding Chemical Engineering kunt specialiseren.

a) Procestechnologie: Procesontwerp (ontwerpen)

In deze keuzemodule ga je aan de slag met reactorkunde en scheidingstechnieken. Om een proces te kunnen ontwerpen, moet je namelijk alles weten over de basisoperaties van een proces. Zo is bijvoorbeeld de kern van een proces de reactor. In de reactor wordt, met een bepaalde conversie en selectiviteit, de grondstof omgezet in het gewenste product. Uit de reactor komen naast het gewenste product ook grondstoffen, bijproducten en (eventueel) oplosmiddelen. Dit mengsel moet je scheiden om het product en de grondstoffen in de gewenste zuiverheid te verkrijgen. Daarom zul je ook alles moeten weten over scheidingsstappen op basis van verschillende technieken. Tijdens deze module leer je hier alles over. In het project ga je de opgedane kennis toepassen.

b) Materiaalkunde: Chemie en Technologie van materialen

Het doel van deze keuzemodule is om je kennis te laten maken met de relaties tussen de basiskenmerken van materialen en hun functionele toepassing. Immers, ieder apparaat – of het nu een kunstheup of een zonnebril is – combineert de eigenschappen van verschillende materialen om een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Je krijgt in deze module colleges over materiaalsynthese en -karakterisering en doet praktijkervaring op. Je bespreekt de mechanische, warmte- en diëlektrische eigenschappen van materialen. In het tweede deel van de module ga je aan de slag met een project over anorganische chemie.

Chat offline (info)