Studieprogramma

Het eerste jaar van Chemical Engineering

In de vier modules van het eerste jaar kijk je vanuit verschillende invalshoeken naar de chemische technologie. In deze modules krijg je ook de nodige wiskunde. Zo vorm je een basis die je nodig hebt om technologische problemen te kunnen oplossen. De projecten die je in je eerste jaar doet, hebben een directe koppeling met de thema’s van de modules. De meeste colleges volg je alleen met je medestudenten van Chemical Science & Engineering (gemiddeld 50 studenten in het eerste jaar) maar sommige colleges, bijvoorbeeld de hoorcolleges van wiskunde, en een aantal hoorcolleges in de eerste en derde module, volg je samen met studenten van andere opleidingen.

Module 1: Chemie

In de eerste module draait alles om de chemie. De module is een geïntegreerde module in het teken van scheikunde, die bestaat uit het vergaren van basiskennis met aansluitend een practicum en een project. Je leert bijvoorbeeld meer over zuren en basen, elektronische structuren, covalente bindingen en verschillende reacties. Tijdens het project werk je samen met je projectgroep aan een uitdagend onderwerp uit de scheikunde, uiteenlopend van energydrank of rubberachtige materialen tot scheikunde en duurzaamheid. Bekijk hieronder een video die eerstejaarsstudenten maakten over hun project.

Module 2: Procestechnologie

In de tweede module draait alles om de procestechnologie. Samen met je medestudenten leer je alles over thermodynamica en thermodynamische cycli. In het project word je uitgedaagd om voor een eigen proces een geschikte reactor en de eerste scheidingstrap met recycle te ontwerpen. De omvang van de recyclestroom is een ontwerpvariabele. Minimaal gebruik van grondstoffen en energie is het belangrijke ontwerpcriterium. In het practicum kom je ook weer reactortypes en destillaties tegen.

Module 3: Materiaalkunde

Om materiaaleigenschappen te kunnen voorspellen moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Het centrale thema van deze derde module is dan ook de relatie tussen de eigenschappen van materialen en structuur op atoomniveau; bijvoorbeeld de relatie tussen transparantie en de positionering van de atomen. Bovendien maak je kennis met kwantummechanica en materialen op moleculair niveau, met speciale aandacht voor organische materialen en polymeren, aangevuld met experimenten in het laboratorium. Je project is een case study naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen.

Module 4: Fysische en Analytische Chemie

In de vierde module leer je alles over chemische evenwichtsreacties, faseovergangen en elektrochemische processen. Deze zaken spelen een cruciale rol in onder andere de chemische en farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie, waar ze worden gebruikt in fabricage- en zuiveringsprocessen en de analyse van materiaalsamenstelling. Het theoretische onderdeel van Analytische Chemie geeft een overzicht van de moderne spectroscopische en chromatografische technieken die gebruikt worden in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van moleculen en molecuulmengsels. In het praktische onderdeel van Analytische Chemie breng je het geleerde in de praktijk aan de hand van een aantal proeven. Daarbij gebruik je de genoemde technieken en ook een aantal technieken die betrekking hebben op evenwichtsprocessen.

Chat offline (info)