Het eerste jaar van Chemical Engineering

Bekijk de presentaties van onze bachelors

In het eerste jaar van de bachelor Chemical Science & Engineering (CSE) leer je vanuit diverse invalshoeken naar chemie en zijn technologische toepassingen te kijken. Je maakt kennis met basisbegrippen en theorieën binnen de chemie, procestechnologie en materiaalkunde. Met deze invalshoeken en daarnaast uiteraard de nodige wiskunde, leg je de basis die je nodig hebt om technologische problemen op te lossen. De meeste colleges volg je alleen met je medestudenten van CSE. Enkele (hoor-)colleges volg je samen met studenten van andere opleidingen.

Module 1: Chemie

De kick-off van je opleiding! In deze module draait alles om de chemie waar scheikunde centraal staat. Je werkt aan jouw basiskennis over atomen en het periodiek systeem, de elektronische structuur van moleculen, zuren en basen, covalente bindingen en verschillende reacties. De module sluit je af met een practicum en een teamproject waarbij je een uitdagend onderwerp uit de scheikunde onder de loep neemt. Uiteenlopend van energiedrank of rubberachtige materialen tot scheikunde en duurzaamheid. 

Module 2: Procestechnologie

Je leert in deze module alles over thermodynamica en thermodynamische cycli. In het teamproject word je uitgedaagd om voor een eigen proces een geschikte reactor en de eerste scheidingstrap met recycle te ontwerpen. De omvang van de recyclestroom is een ontwerpvariabele. Minimaal gebruik van grondstoffen en energie is het belangrijke ontwerpcriterium. In het practicum kom je ook weer reactortypes en destillaties tegen.

Module 3: Materiaalkunde

Om materiaaleigenschappen te kunnen voorspellen moet je meer weten over de atomen en atoomstructuren van materialen. Je leert over de relatie tussen de eigenschappen van materialen en hun structuur op atomaire schaal: bijvoorbeeld de relatie tussen transparantie en de positionering van de atomen. Je maakt kennis met quantummechanica en materialen op moleculair niveau, met speciale aandacht voor organische materialen en polymeren. Je gaat experimenteren in het laboratorium op de campus. Je project is een case study naar de rol van materialen in nieuwe energietoepassingen.

Module 4: Fysische en analytische chemie

In de laatste module van het eerste jaar leer je over chemische evenwichtsreacties, fasenovergangen en elektrochemische processen. Deze zaken spelen een cruciale rol in onder andere de chemische en farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie, waar ze worden gebruikt in fabricage- en zuiveringsprocessen en de analyse van materiaalsamenstellingen. Het theoretische onderdeel van Analytische Chemie geeft een overzicht van de moderne spectroscopische en chromatografische technieken die gebruikt worden in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van moleculen en molecuulmengsels. In het praktische onderdeel doe je een aantal proeven volgens de genoemde technieken en volgens technieken die betrekking hebben op evenwichtsprocessen.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies