Studieprogramma

Het TWEEDE studiejaar van Business &
IT

MODULE 5: FINANCE FOR ENGINEERS

Deze module is in samenwerking met Technische Bedrijfskunde. Je leert de basisprincipes van waardering en past deze toe bij het analyseren van een jaarverslag. Bovendien maak je kennis met de financiële markt en krijg je inzicht in de prijzen van opties en andere derivaten. Bij het overkoepelende project is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) betrokken.

Meer over deze module

MODULE 6: INTELLIGENT INTERACTION DESIGN

Deze module draait om het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van de interactie tussen mensen en technische systemen. Tijdens het project dat bij deze module hoort werk je in een multidisciplinair team met studenten van onze opleidingen Technical Computer Science, Business & IT en Creative Technology. Als team sta je voor de taak om een interactief – en mogelijk intelligent – systeem te ontwerpen en met potentiële gebruikers te evalueren.

Naast het project kent deze module colleges, instructies en zelfstudie. Je verdiept je in de statistiek en raakt vertrouwd met methodes voor het opstellen van gebruikersonderzoeken. Ook kwantitatieve en kwalitatieve methodes voor het analyseren van de aldus verzamelde data komen aan de orde.  In het onderdeel over kunstmatige intelligentie maak je – ook praktisch – kennis met verschillende technieken voor het modelleren van intelligent systeemgedrag. Je leert verder reflecteren op wetenschappelijk onderzoek in relatie tot het ontwerpen en ontwikkelen van technologie.

Meer over deze module

MODULE 7: FROM PRODUCT DESIGN TO ONLINE BUSINESS

In this module the students learn the theory and practice of designing and implementing innovative businesses. The knowledge acquired in this module is applicable to start up businesses as well as to develop innovative business models. Key to this module is that theory from the modules offered so far are both applied and extended with new concepts from, amongst others, business strategy, business modelling, marketing, finance, production and service design, Supply chain management, ICT architecture and ERP systems, sustainability ethics and philosophy.

Meer over deze module

MODULE 8: IT PROJECT MANAGEMENT

In this module the students learn how IT governance enable organisations to profit from IT benefits by enforcing the use of professional international standard project management methods and techniques. This module focuses on both generic project management methods and the specifics of these methods in context of innovation (i.e., functional improvements is organisations), transformation (i.e., integration of organisational functions) and repositioning (i.e., change of relations of an organization with its customers and suppliers).

In this module the lectures are strongly related to the project steps, a tutor supervises each project team, and students give presentations on the details of each project step. This module considers business applications, while ignoring technical details of automation projects.

Meer over deze module

Derde jaar

Neem een kijkje bij het studieprogramma van het derde jaar.

Chat offline (info)