Studieprogramma

Het eerste studiejaar van Business &
IT

MODULE 1: an Introduction to BUSINESS & IT

Deze module biedt een kennismaking met het vakgebied Business & IT. Basisonderwerpen van de Informatica en Bedrijfskunde komen in deze module aan de orde, waardoor je een duidelijk beeld van de opleiding krijgt. Je sluit de module af met een uitdagend project.

Meer over deze module

MODULE 2: SOFTWARE SYSTEMs

In deze module leer je software te ontwerpen en te bouwen. Je begint daarbij met een analyse van de eisen en eindigt met een werkend programma. In het eindproject programmeer je, op een gestructureerde wijze, een game voor meerdere spelers.

Meer over deze module

MODULE 3: BUSINESS INTELLIGENCE & IT

In module 3 krijg je een overzicht van een aantal centrale thema’s in het vakgebied Informatiesystemen. Je bekijkt enkele problemen vanuit verschillende perspectieven en bedenkt hiervoor in een project een integrale oplossing. De thema’s zijn: Databases, Business Intelligence, Business Process Management, en Enterprise Architecture. In deze module is er aandacht voor kennis en vaardigheden, maar ook voor een systematische probleemaanpak, waarbij ontwerp, onderzoek en besluitvorming samenkomen.

Meer over deze module

MODULE 4: DATA & INFORMATIon

In de laatste module van het eerste jaar leer je een aantal technieken die nodig zijn om moderne bedrijfsinformatiesystemen te bouwen, zoals webapplicaties, databases en webservices. In deze module werk je ook aan de ontwikkeling van software met een aanpak die in het bedrijfsleven veel wordt gehanteerd: Agile software engineering. In ‘sprints’ van twee weken werk je aan de oplevering van software en in ‘scrum-sessies’ bespreek je met je medestudenten wat je hebt gedaan, wat je van plan bent en tegen welke problemen je aanloopt. Zo leer je op gestructureerde wijze in een team aan software te werken.

Meer over deze module

Tweede jaar

Neem een kijkje bij het studieprogramma van het tweede jaar.

Chat offline (info)