De bacheloropleiding Business & IT duurt drie jaar. Het onderwijs heeft de vorm van projecten, waarin telkens één thema centraal staat. Alle practica en theorievakken in een module hebben met dat ene thema te maken. Bovendien heb je de kennis van het ene vak nodig om het andere vak te begrijpen. Op deze manier komt de kennis echt tot leven. Het eerste jaar vormt de basis, met vier modules die elk tien weken in beslag nemen. In het tweede jaar volgt verdieping en verbreding. In de eerste helft van het derde jaar heb je, naast een aantal verplichte vakken, een vrije keuzeruimte. En het laatste halfjaar staat vervolgens in het teken van je afstudeeropdracht. Lees hieronder meer over de diverse studiejaren.

Eerste jaar

MODULE 1: AN INTRODUCTION TO BUSINESS & IT

Deze module biedt een kennismaking met het vakgebied Business & IT. Basisonderwerpen van de Informatica en Bedrijfskunde komen in deze module aan de orde, waardoor je een duidelijk beeld van de opleiding krijgt. Je sluit de module af met een uitdagend project.

Meer over deze module

MODULE 2: SOFTWARE SYSTEMS

In deze module leer je software te ontwerpen en te bouwen. Je begint daarbij met een analyse van de eisen en eindigt met een werkend programma. In het eindproject programmeer je, op een gestructureerde wijze, een game voor meerdere spelers.

Meer over deze module

MODULE 3: BUSINESS INTELLIGENCE & IT

In module 3 krijg je een overzicht van een aantal centrale thema’s in het vakgebied Informatiesystemen. Je bekijkt enkele problemen vanuit verschillende perspectieven en bedenkt hiervoor in een project een integrale oplossing. De thema’s zijn: Databases, Business Intelligence, Business Process Management, en Enterprise Architecture. In deze module is er aandacht voor kennis en vaardigheden, maar ook voor een systematische probleemaanpak, waarbij ontwerp, onderzoek en besluitvorming samenkomen.

Meer over deze module

MODULE 4: DATA & INFORMATION

In de laatste module van het eerste jaar leer je een aantal technieken die nodig zijn om moderne bedrijfsinformatiesystemen te bouwen, zoals webapplicaties, databases en webservices. In deze module werk je ook aan de ontwikkeling van software met een aanpak die in het bedrijfsleven veel wordt gehanteerd: Agile software engineering. In ‘sprints’ van twee weken werk je aan de oplevering van software en in ‘scrum-sessies’ bespreek je met je medestudenten wat je hebt gedaan, wat je van plan bent en tegen welke problemen je aanloopt. Zo leer je op gestructureerde wijze in een team aan software te werken.

Meer over deze module

Tweede jaar

MODULE 5: FINANCE FOR ENGINEERS

Deze module is in samenwerking met Technische Bedrijfskunde. Je leert de basisprincipes van waardering en past deze toe bij het analyseren van een jaarverslag. Bovendien maak je kennis met de financiële markt en krijg je inzicht in de prijzen van opties en andere derivaten. Bij het overkoepelende project is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) betrokken.

Meer over deze module

MODULE 6: INTELLIGENT INTERACTION DESIGN

Deze module draait om het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van de interactie tussen mensen en technische systemen. Tijdens het project dat bij deze module hoort werk je in een multidisciplinair team met studenten van onze opleidingen Technical Computer Science, Business & IT en Creative Technology. Als team sta je voor de taak om een interactief – en mogelijk intelligent – systeem te ontwerpen en met potentiële gebruikers te evalueren.

Naast het project kent deze module colleges, instructies en zelfstudie. Je verdiept je in de statistiek en raakt vertrouwd met methodes voor het opstellen van gebruikersonderzoeken. Ook kwantitatieve en kwalitatieve methodes voor het analyseren van de aldus verzamelde data komen aan de orde.  In het onderdeel over kunstmatige intelligentie maak je – ook praktisch – kennis met verschillende technieken voor het modelleren van intelligent systeemgedrag. Je leert verder reflecteren op wetenschappelijk onderzoek in relatie tot het ontwerpen en ontwikkelen van technologie.

Meer over deze module

MODULE 7: FROM PRODUCT DESIGN TO ONLINE BUSINESS

In this module the students learn the theory and practice of designing and implementing innovative businesses. The knowledge acquired in this module is applicable to start up businesses as well as to develop innovative business models. Key to this module is that theory from the modules offered so far are both applied and extended with new concepts from, amongst others, business strategy, business modelling, marketing, finance, production and service design, Supply chain management, ICT architecture and ERP systems, sustainability ethics and philosophy.

Meer over deze module

MODULE 8: IT PROJECT MANAGEMENT

In this module the students learn how IT governance enable organisations to profit from IT benefits by enforcing the use of professional international standard project management methods and techniques. This module focuses on both generic project management methods and the specifics of these methods in context of innovation (i.e., functional improvements is organisations), transformation (i.e., integration of organisational functions) and repositioning (i.e., change of relations of an organization with its customers and suppliers).

In this module the lectures are strongly related to the project steps, a tutor supervises each project team, and students give presentations on the details of each project step. This module considers business applications, while ignoring technical details of automation projects.

Meer over deze module

Derde jaar

In de eerste helft van het derde jaar heb je naast aantal verplichte vakken een vrije keuzeruimte. Heb je behoefte aan een buitenlandse ervaring? Dan kun je hier kiezen voor een minor in het buitenland. De eerste helft van het jaar biedt je dus de kans je eigen interesses te volgen. Het laatste halfjaar staat in het teken van je afstudeeropdracht.

MODULE 9 EN 10: VRIJE KEUZERUIMTE

Tijdens deze modules kun je vakken naar keuze volgen aan de Universiteit Twente of elders in binnen- of buitenland.

MODULE 11 & 12: AFSTUDEERSEMESTER

Tijdens het afstudeersemester, de tweede helft van je derde jaar, volg je de laatste twee modules parallel. In module 11, BIT BV, vorm je met je medestudenten twee fictieve ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het leveren van IT-oplossingen. Je werkt in projectteams. De klanten zijn bestaande IT-ondernemingen, die opdrachten verstrekken op basis van geleverde offertes.

Meer over deze module

In module 12, Bachelorreferaat, presenteer jij je eigen wetenschappelijke onderzoek op de Twente Student Conference on IT. Deze conferentie heeft de vorm van een echte wetenschappelijke conferentie. Sommige onderzoeksrapporten van studenten zijn zo goed, dat ze ook in internationaal bekende wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd. De conferentie is dus een leerzame en boeiende afsluiting van je bacheloropleiding.

Meer over deze module

NA DE BACHELOR

En dan heb je je bachelordiploma op zak. Benieuwd wat je na je studie kunt doen? Neem een kijkje.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies