Biomedische Technologie

Waarom deze opleiding aan de UT?

De opleiding Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente bouwt voort op ruim 30 jaar ervaring met biomedisch technisch onderwijs en onderzoek. Bovendien is de ontwikkeling van technisch medische innovaties één van de speerpunten van deze universiteit. Dankzij ons geïntegreerde projectonderwijs met focus op de praktijk bereid je je maximaal voor op je toekomstige carriere.

Schrijf je nu in voor de opleiding Biomedische Technologie!
Wil jij in september met deze opleiding beginnen? Schrijf je dan nu in voor de Universiteit Twente.
Inschrijven

Focus op gezondheidszorg en technologie 

Aan de Universiteit Twente is ‘gezondheid’ een belangrijk thema. Vanuit vele invalshoeken en in diverse samenwerkingsverbanden (nationaal en internationaal) werken wij dagelijks aan actuele vraagstukken uit de zorg. Met altijd als belangrijkste doel daadwerkelijk bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Door een combinatie van inspirerend onderwijs, internationaal en praktijkgericht onderzoek, een ondernemende houding én een scherpe focus op netwerken draagt de Universiteit Twente daadwerkelijk bij aan veranderingen in de zorg.

Het opleidingsaanbod van de Universiteit Twente past goed bij de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg. De opleidingen Biomedische Technologie, Gezondheidswetenschappen en Technische Geneeskunde vullen elkaar aan en versterken elkaar. Waar studenten van de opleiding Technische Geneeskunde worden opgeleid om zelfstandig patiënten te behandelen, leren studenten Biomedische Technologie om nieuwe technologieën voor de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het is vervolgens aan de Gezondheidswetenschappers om vraagstukken uit de gezondheidszorg vanuit verschillende perspectieven te analyseren en verbeteringen te ontwerpen, implementeren en evalueren.

Je docenten zijn zelf onderzoeker

Tijdens je studie heb je dagelijks te maken met wetenschappers en met het onderzoek van uit het Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum), het onderzoeksinstituut van de Universiteit Twente voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde. TechMed behoort tot de wereldtop op dit gebied en werkt samen met bedrijven aan het ontwikkelen van allerhande technisch medisch oplossingen. Omdat je docenten tegelijkertijd ook toonaangevend onderzoek doen, kunnen ze je alles vertellen over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Tijdens projecten werk je, met de modernste apparatuur, mee aan lopend onderzoek bij het TechMed Centrum; onderzoek waar uiteindelijk de patiënt van profiteert.

Geïntegreerd projectonderwijs

Typerend voor de opleiding Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente is het integreren van onderwijs in modules waarin één probleem uit de praktijk in een teamproject centraal staat. In zo’n module word je uitgedaagd om theorie, practica en opdrachten te combineren om het probleem aan te pakken. De meeste studenten vinden deze vorm van onderwijs aantrekkelijk. Je ziet namelijk meteen waarom je iets leert en wat je er in de praktijk mee kunt. Bovendien bereidt het je goed voor op je latere carrière, waarin je op eenzelfde probleemoplossende manier te werk zult gaan.

Creatieve probleemoplosser

Aan de Universiteit Twente leer je op een creatieve manier problemen op te lossen. Doordat we je in projecten uitdagen om oplossingen te vinden voor biomedische problemen uit de praktijk, krijg je handigheid in het aanpakken van dergelijke problemen. Je maakt projectplannen, zoekt zelf naar informatie, experimenteert, werkt samen en rapporteert. Op die manier leer je op een systematische wetenschappelijke manier problemen op te lossen én vernieuwend te denken.

Persoonlijk en informeel

Kenmerkend voor het onderwijs aan de Universiteit Twente is ook het persoonlijke karakter en de informele sfeer. Je loopt gemakkelijk bij de docenten naar binnen en je tutor of studieadviseur kan je altijd helpen als je ergens niet uitkomt. Ondanks deze intensieve begeleiding verwachten we veel eigen inbreng en verantwoordelijkheid van onze studenten.

Onderwijs op de Universiteit Twente

Vernieuwend onderwijs, waarbij jij het beste uit jezelf haalt en dat ook nog écht interessant is! Dat is de essentie van het Twents Onderwijsmodel, waarbij telkens één thema centraal staat. In een tijdvak van 10 weken staan al je colleges, practica en projecten in het teken van dat vraagstuk. Bovendien heb je de kennis van het ene vak nodig om het andere te kunnen begrijpen. Je studeert dus niet puur voor een tentamencijfer; je moet je echt in de materie (willen) verdiepen.

Pionierend en toonaangevend gezondheidszorgonderwijs

De gezondheidszorg is volop in beweging. De gezondheidsstudies van de Universiteit Twente verzorgen pionierend en toonaangevend onderwijs waarmee studenten worden klaargestoomd voor een loopbaan in deze sector. Studenten worden opgeleid om in een onvoorspelbare, complexe en geglobaliseerde wereld innovatieve en relevante verbeteringen voor de zorg te realiseren. Het onderwijs is daarom, naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden over het eigen vakgebied, gericht op de ontwikkeling van een veel breder pakket aan ‘21st century’ vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Lees er meer over in de onderwijsvisie van de Gezondheidsstudies van de Universiteit Twente.

Meer informatie 

Wil jij meer weten over deze bachelor, of over studeren aan de Universiteit Twente? Lees één van de ervaringsverhalen van een student Biomedische Technologie of verdiep je in het studieprogramma. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met ons Studie Informatiecentrum.

Chat offline (info)