Module 5: Wiskundige statistiek en analyse

In deze module onderzoek je data statistisch op lineaire samenhang. Daarvoor gebruik je het geavanceerde softwarepakket SPSS. Een deel van de achterliggende theorie leer je in het onderdeel Wiskundige statistiek. Daarnaast ontwikkel je je kennis van de basiswiskunde verder in het tweede deel van Analyse, waar je in module 2 van het eerste jaar al mee hebt kennisgemaakt. En tot slot leer je hoe je een wiskundig onderwerp mondeling presenteert. Je presenteert een wiskundig onderwerp dat nieuw is voor jou en je publiek en krijgt van de docent en van je medestudenten feedback. De gekozen onderwerpen staan los van de modules en zelfs van het hele curriculum; zo is pas echt goed te beoordelen hoe helder jij presenteert.

Module 6: Dynamische systemen

Vaak maken wiskundige modellen gebruik van differentiaalvergelijkingen. Zulke modellen worden dynamisch genoemd, omdat ze een verband tussen variabelen en hun veranderingen weergeven. Daarin verschillen ze van statische modellen, waarin alleen de variabelen zelf voorkomen. In deze module bestudeer je dynamische modellen vanuit het gezichtspunt van de theorie van differentiaalvergelijkingen, de wiskundige systeemtheorie en vanuit numerieke aspecten. Je gebruikt hierbij de wiskundige software MATLAB.

Module 7: Efficiënte algoritmes voor discrete structuren

Deze module volg je samen met de studenten Technische Informatica. Onderwerp van studie zijn zogeheten discrete structuren. In tegenstelling tot continue structuren, zoals de verzameling van reële getallen, gaat het hierbij om eindige of aftelbaar oneindige verzamelingen en bewerkingen daarop. Centraal staan berekeningen binnen dergelijke verzamelingen, zoals het vinden van kortste paden langs een gegeven aantal punten en verbindingen tussen die punten. De berekenbaarheid en de complexiteit van de berekeningen zijn daarbij belangrijke kenmerken. Je maakt gebruik van elementen uit de abstracte algebra zoals groepen, ringen en lichamen, maar ook eindige automaten en turingmachines

Module 8: Stochastic methods for operations management

Delen van deze module volg je samen met studenten Industrial Engineering & Management en Civiele Techniek. Wat de wiskunde betreft gaat het in de eerste plaats om markovketens. Dat zijn stochastische modellen, dat wil zeggen: modellen waarbij uitkomsten van het toeval afhangen en waarin je volgens een bepaalde kansverdeling van toestand naar toestand springt, waarbij het er niet toe doet waar je je in het verleden bevond. Deze modellen worden in allerlei toepassingen gebruikt, zoals het modelleren van wachtrijen. Ze spelen verder een essentiële rol in het modelleren van complexe stochastische systemen en de simulatie ervan. In projectvorm leer je hoe je dergelijke modellen kunt gebruiken om goede beslissingen te nemen in praktijksituaties waar toeval een essentiële rol speelt, bijvoorbeeld de logistiek, een ziekenhuisomgeving en het wegverkeer.

Neem een kijkje bij het studieprogramma van het derde jaar.

Chat offline (info)