Je gaat afstuderen! Het derde jaar van de bachelor Applied Mathematics bestaat voor de helft uit keuzeruimte (minor), de andere helft besteed je aan de laatste stap die je moet nemen voordat je jezelf Bachelor of Science mag noemen: je afstudeerproject! De vrije keuzeruimte vul je naar eigen inzicht in. Je baseert je keuze op hoe je jouw toekomst in wilt richten. Je kunt bijvoorbeeld een semester in het buitenland studeren. 

Modules 9 & 10: dit zijn jouw opties:

 • Volg vakken naar keuze aan de Universiteit Twente, bijvoorbeeld uit onze bacheloropleiding Civil Engineering of Computer Science, of aan een andere universiteit in Nederland of daarbuiten.
 • Meld je aan bij één van onze studententeams.  
 • Volg een pre-master ter voorbereiding op een andere masteropleiding dan Applied Mathematics, bijvoorbeeld een technische master of een van onze opleidingen in de sociale wetenschappen.
 • Heb je ambities om (wiskunde)leraar te worden? Volg dan de minor Leren Lesgeven en haal een tweedegraads lerarenbevoegdheid. Daarmee kun je aan de slag als docent op een middelbare school.

Modules 11 & 12: afstuderen

Het tweede semester is voor meer dan de helft gewijd aan het afstuderen; je volgt daarnaast keuzeonderwerpen en het verplichte onderdeel Complexe Functietheorie. Je afstudeerproject is een omvangrijke modelleringsopdracht, vaak rechtstreeks uit de praktijk. Ter voorbereiding op deze opdracht bestudeer en bespreek je enkele wiskundige artikelen. Zo doe je ervaring op met het lezen en interpreteren van wetenschappelijk werk. Vervolgens formuleer je je eigen onderzoeksvraag en werk je het bijbehorende onderzoek zelf uit. Over je bevindingen schrijf je een verslagen en als afsluiting van de opdracht − en daarmee van je bachelorstudie − presenteer je je werk op een speciale studentenconferentie.

Voorbeelden afstudeeropdrachten

Je kunt bij het kiezen van je afstudeeronderwerp rekening houden met een eventuele masterspecialisatie of –opleiding die je voor ogen hebt De afstudeeropdrachten die onze studenten kiezen zijn zeer gevarieerd. Recente afstudeerprojecten zijn bijvoorbeeld:

 • Een onderzoek naar de effecten van veranderingen in de capaciteit en de balans van patiëntenstromen op de verlosafdeling van het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht
 • Online routeplanning in reactie op verkeersincidenten
 • Blockchain in slimme energienetwerken
 • De optimale race-strategie voor het Solar Team Twente
 • Cachen in 5G-netwerken
 • Betere kankercelherkenning met data van een Raman-microscoop en gebruik van sparse coding
 • Priemtweelingen: klassieke uitkomsten en nieuwe ontwikkelingen
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies