In het tweede jaar van de opleiding doe je nog meer essentiële vaardigheden en kennis op. Net als in het eerste jaar zijn je projecten nauw verbonden met de thema’s van elke module.

Module 5: Signals, models & systems

In deze vijfde module maak je verder kennis met de principes van het modelleren en analyseren van dynamische systemen. Met gebruik van basisprincipes, zoals behoudswetten en continuïteitsrelaties, leer je in een wiskundig model een tamelijk realistische beschrijving maken van een systeem of een deel van een systeem. Je leert over deze principes door middel van een aantal voorbeelden uit de wis- en natuurkunde. Met geavanceerde wiskundige en simulatietechnieken leer je zo het gedrag van deze systemen te voorspellen. Je leert ook hoe je signalen en modellen in het frequentiedomein kunt analyseren, want op verschillende frequenties kunnen systemen heel verschillend reageren. Je leert hoe signaalrespons gebruikt wordt om system dynamics te onderzoeken, hoe je lineaire differentiaalvergelijkingen kunt oplossen met de omschrijving van signalen in tijd en frequentie en hoe je stochastische signalen kunt omschrijven en analyseren.

Tijdens het project ontwerp, bouw en test je bijvoorbeeld een meetinstrument. Daarbij pas je alle kennis over modellering en signaalverwerking toe die je gedurende de module hebt opgedaan. Benieuwd naar een voorbeeld van een meetinstrument dat studenten hebben gebouwd? Bekijk hieronder de video. 

Module 6: Keuzemodule

Tijdens de zesde module krijg je de mogelijkheid om een van de volgende modules te volgen:

a)     Materials Science and Engineering
Het doel van deze module is je kennis te laten maken met de relaties tussen de basiskenmerken van materialen en hun functionele toepassing. Immers, ieder apparaat – of het nu een elektronische transistor, een kunstheup of een zonnebril is – combineert de eigenschappen van verschillende materialen om een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken. Je krijgt in deze module colleges over materiaalsynthese en -karakterisering en doet praktijkervaring op. Je bespreekt de mechanische, warmte- en diëlektrische eigenschappen van materialen.

In het tweede deel van de module kun je kiezen voor een thema. Het thema kan gericht zijn op natuurkunde/elektrotechniek en de toepassing van het manipuleren van elektrische lading in halfgeleidertoepassingen. Een thema gericht op de scheikundige aspecten van materialen is ook mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag met katalyse, of de vraag of een vloeistof op een materiaal zich uitsmeert of in een druppel gaat zitten. Dit laatste is van begroot belang in technologische toepassingen, zoals printtechnologie of zelfreinigende oppervlakken.

b)     Transport Phenomena
In deze module leer je hoe je de fundamentele aspecten en de basisvergelijkingen voor het beschrijven van transport van impuls, massa en energie toe kunt passen op situaties uit de (ingenieurs-)praktijk en uit het dagelijks leven. Het kunnen opstellen en oplossen van behoudswetten (balansen) is een kerncompetentie voor (chemisch) technologen. In het modelleerproject pas je de opgedane kennis direct toe. Met behulp van experimenten verifieer je de modellen en bepaal je de onbekende parameters in het model.

c)      Systems and Control
Deze module duikt in de wereld van engineering systems design. In het gedeelte over control engineering worden ontwerpstrategieën uiteengezet.  In het deel over engineering system dynamics ga je aan de slag met het modelleren van mechatronische systemen, die nauw verbonden zijn met simulatiesoftware. De opgedane kennis pas je vervolgens toe in een mechatronics-project, zoals het bouwen van je eigen kleine Segway.

Module 7: Fields & waves

Complexe technische problemen − zoals het beschrijven van het luchtstromingsprofiel van een vleugel of het magnetisch veld van een elektrische spoel − vragen om een wiskundige omschrijving. In de zevende module ga je met vectorwiskunde aan de slag op het gebied van elektromagnetisme. Je leert meer over velden (bijvoorbeeld vector- en scalarvelden), golven, elektrostatica, magnetostatica en elektrodynamica. Het project vormt de laatste test van je vaardigheden en kennis: je ontwerpt en produceert een antenne die zo goed mogelijk werkt in het 100 MHz-bereik.

Module 8: Business & society

De achtste module richt zich op de ontwikkeling en commercialisering van een complex technologisch systeem. Je doet praktijkervaring op met het volledige innovatieproces, van het bedenken van het eerste concept tot het leveren van een commercieel levensvatbaar product en/of service. Je leert belangrijke theorieën, tools en methodes op het gebied van systeemtechniek, ondernemerschap, innovatiebeheer, kennisproductie en wetenschap en technologie. Je begrijpt niet alleen complexe systeemontwerpen, maar ook de commerciële, organisatorische en maatschappelijke factoren die op zijn minst net zo belangrijk zijn voor succes als de technologie zelf. Samenwerking is een sleutelelement van deze module, en het is een substantiële test van jouw vaardigheden op het gebied van effectieve samenwerking, reflectie en presentatie.

Chat offline (info)