Het tweede jaar draait om het verbreden en verdiepen van je kennis. Tijdens dit jaar doe je nog meer essentiële vaardigheden op. Net als in het eerste jaar zijn je projecten nauw verbonden met de thema’s van elke module. In het tweede jaar kun je door een eerste keuze al kennismaken met veelgekozen masterrichtingen. 

Module 5: Signals, models & systems

Je maakt verder kennis met de principes van het modelleren en analyseren van dynamische systemen. Met gebruik van basisprincipes, zoals behoudswetten en continuïteitsrelaties, leer je in een wiskundig model een tamelijk realistische beschrijving maken van een systeem of een deel van een systeem. Je leert over deze principes door middel van een aantal voorbeelden uit de wis- en natuurkunde. Met geavanceerde wiskundige en simulatietechnieken leer je zo het gedrag van deze systemen te voorspellen. Je leert ook hoe je signalen en modellen in het frequentiedomein kunt analyseren, want op verschillende frequenties kunnen systemen heel verschillend reageren. Je leert hoe signaalrespons gebruikt wordt om system dynamics te onderzoeken, hoe je lineaire differentiaalvergelijkingen kunt oplossen met de omschrijving van signalen in tijd en frequentie en hoe je stochastische signalen kunt omschrijven en analyseren.

Tijdens het project ontwerp, bouw en test je bijvoorbeeld een meetinstrument. Daarbij pas je alle kennis over modellering en signaalverwerking toe die je gedurende de module hebt opgedaan. Benieuwd naar een voorbeeld van wat studenten hebben gebouwd? Bekijk hieronder de video. 

Module 6: Keuzemodule

Hoe je module 6 invult, is aan jou. Je kiest uit een van de vier modules:

 • Materials Science and Engineering

  Tijdens deze module staan de relaties tussen de basiskenmerken van materialen en hun functionele toepassing centraal. Immers, ieder apparaat – van elektronische transistor tot zonnebril – combineert de eigenschappen van diverse materialen om een bepaalde functionaliteit mogelijk te maken.

 • Transport Phenomena

  In deze module leer je hoe je de fundamentele aspecten en de basisvergelijkingen voor het beschrijven van transport van impuls, massa en energie toe kunt passen op situaties uit de (ingenieurs-)praktijk. In het modelleerproject verifieer je de modellen met behulp van experimenten en bepaal je de onbekende parameters in het model.

 • Systems and Control

  Je duikt in de wereld van engineering systems design. Je leert over ontwerpstrategieën en je gaat aan de slag met het modelleren van mechatronische systemen, die nauw verbonden zijn met simulatiesoftware. Vervolgens ga je aan de slag met een mechatronics-project, zoals het bouwen van je eigen kleine Segway.

 • Software Systems

  In deze module leer je software ontwerpen en bouwen, van een analyse van de eisen en tot de oplevering van een werkend programma. In het eindproject programmeer je op een gestructureerde wijze een game voor meerdere spelers.

Module 7: Fields & waves

Complexe technische problemen − zoals het beschrijven van het luchtstromingsprofiel van een vleugel of het magnetisch veld van een elektrische spoel − vragen om een wiskundige omschrijving. In deze module ga je met vectorwiskunde aan de slag op het gebied van elektromagnetisme. Je leert meer over velden (bijvoorbeeld vector- en scalarvelden), golven, elektrostatica, magnetostatica en elektrodynamica. Het project vormt de laatste test van je vaardigheden en kennis: je ontwerpt en produceert een antenne die zo goed mogelijk werkt in het 100 MHz-bereik.

Module 8: Business & society

De achtste module richt zich op de ontwikkeling en commercialisering van een complex technologisch systeem. Je doet praktijkervaring op met het volledige innovatieproces, van het bedenken van het eerste concept tot het leveren van een commercieel levensvatbaar product en/of service. Je leert belangrijke theorieën, tools en methodes op het gebied van systeemtechniek, ondernemerschap, innovatiebeheer, kennisproductie en wetenschap en technologie. Je begrijpt niet alleen complexe systeemontwerpen, maar ook de commerciële, organisatorische en maatschappelijke factoren die net zo belangrijk zijn voor succes als de technologie zelf. Samenwerking is een sleutelelement van deze module: hoe zijn jouw vaardigheden als het gaat om effectieve samenwerking, reflectie en presentatie.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies