Ervaringen

Alumnus aan het woord

JOEL VAN TIEM, ALUMNUS ADVANCED TECHNOLOGY

Open dagen. Meeloopdagen. Oneindig veel pennen met universiteitslogo’s. In het laatste jaar van mijn middelbare school was ik er maar druk mee: mijn studiekeuze. Maar pas nadat ik had meegelopen met een eerstejaars Advanced Technology-student dacht ik voor het eerst: “Dit zie ik me volgend jaar wel studeren.” Zo geschiedde.

Voor mij was de rode draad door de opleiding de analytische en multidisciplinaire aanpak. Je leert complexe problemen echt te analyseren en te doorgronden. Zo heb ik mijn tweede jaar samen met een medestudent in tien weken een radiozender gebouwd. Waar we aan het begin van het kwartiel nauwelijks wisten wat een antenne was, hoorden we aan het einde van het project onze muziek op de FM radio van de buren. Het is supergaaf om je opgedane kennis meteen zo te gebruiken.

Na mijn studie ben ik gaan werken bij Liander, een bedrijf dat het elektriciteits- en gasnet in het grootste deel van Nederland beheert. Mijn team, Market & Business Intelligence, brengt toekomstige ontwikkelingen in de energiewereld en hun impact op het energienet in kaart. Dat is geen radiozender, maar wel een complex probleem. Laat Advanced Technology mij nu net geleerd hebben hoe ik die kan doorgronden.

SVEN KRABBENBORG, ALUMNUS ADVANCED TECHNOLOGY

Na zijn bacheloropleiding Advanced Technology is Sven Krabbenborg doorgestroomd naar de masteropleiding Nanotechnology aan de Universiteit Twente. Vervolgens heeft hij vier jaar aan zijn promotieonderzoek gewerkt en inmiddels werkt hij als R&D-wetenschapper bij SURFIX BV in Wageningen.


ADVANCED TECHNOLOGY EN MIJN MASTEROPLEIDING

Ik was altijd al ontzettend geïnteresseerd in de wetenschap en ik wilde niet kiezen tussen scheikunde, natuurkunde en elektrotechniek. Met Advanced Technology hield ik mijn opties open en leerde ik ook nog eens over de zakelijke aspecten. De opleiding is breed en geeft een multidisciplinaire kijk op en benadering van praktische problemen. Dit sprak mij ontzettend aan.

Na Advanced Technology koos ik voor de masteropleiding Nanotechnology. De redenen waren hetzelfde. De multidisciplinaire aspecten komen bij nanotechnologie nog sterker naar voren. De onderwerpen van deze masteropleiding kun je niet op één hoop gooien; ze bevinden zich op het snijvlak van verschillende vakgebieden.

MIJN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN BIJ SURFIX BV

SURFIX BV ontwikkelt en produceert chemische oppervlaktemodificatie door middel van innovatieve nanocoatings, meestal in de vorm van monolayers voor de micro- en nanotechnologiemarkt. Dankzij deze modificatie kunnen de eigenschappen van oppervlaktes naar wens van de klant aangepast worden. Sommige klanten willen een standaard nanocoating die een product stof- en waterafstotend maakt, terwijl andere klanten een op maat gemaakte nanocoating willen die ontworpen is voor eiwitimmobilisatie op een sensorchip.

Ik ben R&D-wetenschapper bij SURFIX. Ik ben verantwoordelijk voor de patronen en nanocoatings op microfluïdische chips. In de praktijk betekent dit dat ik betrokken ben bij het ontwikkelen en afleveren van nanocoatings, het onderhouden van klantrelaties en de planning van ontwikkelingsprocessen. Mijn ontwikkelingsactiviteiten zijn vooral gericht op innovatieve coatings met interessante eigenschappen op het gebied van microfluïdica en elektroden. Ik houd me ook bezig met het ontwikkelen van praktische en economisch haalbare methodes om patronen aan te brengen in bestaande nanocoatings van SURFIX.

HOE KOMT DE KENNIS DIE IK HEB OPGEDAAN TERUG IN MIJN HUIDIGE BAAN?

Ik maak niet veel gebruik van de kennis die ik opgedaan heb tijdens de bacheloropleiding. Waar ik wel van profiteer is de ervaring die ik heb opgedaan tijdens Advanced Technology: een manier van denken en werken. Dat kritische en academische denken komt zeker van pas tijdens mijn werk. Advanced Technology bereidt je ook voor op het omgaan met nieuwe en complexe uitdagingen. En de multidisciplinaire aanpak heeft me klaargestoomd voor het bedrijfsleven. De problemen en ontwikkelingen die ik tegenkom zijn vaak niet alleen van scheikundige aard, maar gaan ook over andere disciplines.

MIJN ADVIES VOOR AANKOMENDE STUDENTEN

Na je opleiding Advanced Technology denk en werk je professioneler, en kun je elke uitdaging in de toekomst aan. Zelfs de slimste professional kan je niet zeggen hoe je carrière eruitziet in 2030. Je kunt er alleen maar voor zorgen dat je voorbereid bent op alle nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

RUUD MEULENBROEK, ALUMNUS ADVANCED TECHNOLOGY

Ruud Meulenbroek stroomde na het behalen van zijn bacheloropleiding Advanced Technology, door naar de masteropleiding Mechanical Engineering aan de Universiteit Twente. Sinds 2012 werkt hij bij BTG BioLiquids in Enschede.

ADVANCED TECHNOLOGY EN MIJN MASTERDIPLOMA

Ik was altijd al zeer geïnteresseerd in wetenschap en technologie. Het concept van de bacheloropleiding Advanced Technology trok mij aan: dat de meeste innovaties opkomen in gebieden waar traditionele disciplines zoals natuurkunde en scheikunde elkaar overlappen. We moeten het opleiden van onze wetenschappers en engineers multidisciplinair aanpakken, en hen voorzien van een gezonde ondernemersgeest als onderdeel van de opleiding.

Tijdens mijn bacheloropleiding kwam ik erachter dat ik geïnteresseerd was in werktuigbouwkunde, vloeistofstroming en modellering. Ik volgde dan ook een minor Aeronautical Engineering en pre-mastervakken voor de specialisatie Thermal Engineering van de masteropleiding Mechanical Engineering op de Universiteit Twente. Tijdens deze masteropleiding kon ik mij verdiepen in deze onderwerpen en maakte ik kennis met de wereld van numerieke modellering, waarmee engineers en wetenschappers zeer complexe problemen kunnen oplossen.

MIJN DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN

BTG BioLiquids zet zich in voor een schonere energievoorziening door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen. Onze pyrolysetechnologie converteert binnen enkele seconden de meeste soorten non-food biomassa naar tweede generatie biobrandstof. Deze technologie is oorspronkelijk bedacht op de Universiteit Twente en is verder ontwikkeld door BTG, het eerste spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. Als procesengineer ben ik betrokken bij het ontwerp en ingebruikname van deze pyrolysefabrieken. De eerste wordt momenteel gebouwd in Hengelo. Tijdens mijn afstuderen werkte ik bij een internationaal olie- en gasbedrijf, maar ik besloot het roer om te gooien en te solliciteren bij de kleine, duurzame start-up waar ik nu werk. Vanwege de opzet is er minder tijd om je te specialiseren in een bepaald onderwerp en dus moet je een manusje-van-alles zijn. Op één en dezelfde dag doe ik pr, sales, technische en projectontwikkeling!

HOE KOMT DE KENNIS DIE IK HEB OPGEDAAN TERUG IN MIJN HUIDIGE BAAN?

De grondige scholing op het gebied van wiskundige techniek die ik ontvangen heb op de Universiteit Twente komt erg goed van pas bij het snel en effectief aanpakken van technische problemen, vooral als er warmte- en massaoverdracht bij komt kijken. Ik heb ook veel gehad aan de bedrijfskundige vakken van Advanced Technology. Tijdens mijn eerste jaar bij BTG werd mij gevraagd het bedrijfsplan te schrijven!

Advanced Technology haalt het beste uit jezelf. Je ontdekt welke wetenschappelijke en technische richting het beste bij je past zodat je je kunt gaan specialiseren. Het was voor mij een uitstekende opstap naar een fantastische baan.

MIJN ADVIEs VOOR AANKOMENDE STUDENTEN

Laat je bij het kiezen van je vakken leiden door je eigen interesses. Word lid van een studie- of sportvereniging. Een goede engineer beschikt ook over organisatorische en leiderschapsvaardigheden.

Chat offline (info)