Nienke helpt het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht met het ontwikkelen van een talking toilet voor kinderen

Nienke ontwikkelt een plasmeter die in de wc gehangen kan worden en waarmee kinderen via een app feedback over hun plasgedrag ontvangen. Nienke presenteerde haar onderzoek tijdens de prestigieuze conferentie van de European Society for Pediatric Urology (ESPU) in Barcelona. 

Een kleine tien procent van de schoolkinderen is nog dagelijks incontinent. Een deel van deze kinderen heeft last van dysfunctional voiding. Dit houdt in dat deze kinderen op een verkeerde wijze zichzelf hebben aangeleerd om te plassen.

Het Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht ontwikkelt een thuistrainer (talking toilet) voor kinderen met incontinentie. Op deze talking toilet (TT) moeten de kinderen plassen en op basis van hun plaspatroon krijgen ze feedback. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat ze meer tijd moeten nemen om te plassen of hun bekkenbodem meer moeten ontspannen.

Data verzamelen

De kinderen kregen echter feedback die te veel op elkaar leek en zetten daarom het geluid uit. UT-studente Jorinde Kortenbout zocht uit hoe dit kon en de vraag rees of het wel zinvol was om te focussen op het plaspatroon van de kinderen. Daarnaast is de TT vooral ontwikkeld om ingezet te worden in de tweedelijns zorg. Het Wilhelmina kinderziekenhuis verleent derdelijnszorg en is de laatste optie voor kinderen met incontinentie. Nienke Idsardi verzamelde vervolgens tijdens haar masteropdracht data uit de tweedelijns zorg en de poliklinische zorg en ging met het probleem aan de slag.

“In de tweedelijns zorg was er wel een leercurve te zien in het plaspatroon van de kinderen. In de derdelijnszorg was dit niet aanwezig”, legt Nienke uit. “Voor de derdelijnszorg zullen ze voor een thuistrainer dus op andere aspecten moeten focussen, maar in de tweedelijns zorg zou hier wel op ingezet kunnen worden.”

Feedback via app

Het WKZ zet de ontwikkeling van de TT door, maar past het concept aan op basis van het onderzoek van Nienke. “De kinderen geven zelf aan dat ze de huidige TT niet op een echte wc vinden lijken. Daarnaast moest hij ergens anders in huis staan, ook dat vinden ze vervelend. De volgende stap wordt nu een uroflowmeter die je in de wc kunt hangen, waardoor de kinderen dus de normale wc kunnen gebruiken. Daarnaast koppelen ze deze flowmeter aan een app met een serious game. De kinderen krijgen feedback vanuit deze app en moeten zelf ook dingen bijhouden. Op die manier verdienen ze punten om verder te komen in de game.”

Over Nienke

Nienke Idsardi (22) volgt de master Technical Medicine aan de UT. Ze voltooide de bachelor Technische Geneeskunde. Momenteel volgt ze de mastertrack Medical Sensing and Stimulation. Haar stagebegeleiders van het WKZ dienden haar onderzoek in voor de conferentie van de European Society for Pediatric Urology (ESPU) in Barcelona, met succes dus. Ze mocht er haar verhaal vertellen.

Technische Geneeskunde

De gezondheidszorg verandert snel en wordt steeds complexer. Het gebruik van nieuwe technologieën neemt toe en innovaties volgen elkaar snel op. Dit vraagt om specialisten die grondige kennis en vaardigheden van zowel geneeskunde als technologie kunnen inzetten voor de zorg aan individuele patiënten. TG bereidt studenten voor op deze toekomst.
Meer informatie over de opleiding Technische Geneeskunde vind je op de site.  

21april 2017 

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies