COMMUNICATIECOMMISSIE

Wij communiceren met de leden via de website, e-mail en facebook. Ook rekenen we het tot onze taak om de hele UT te informeren over de activiteiten die we organiseren.

Leden van de commissie:

monique

NAAM: MONIQUE DUYVESTIJN

Functie: Onderwijsprocesondersteuner BOO-CTW

Waarom lid van het OBP Vrouwennetwerk?

Ik ben vanaf het begin betrokken bij ons OBP Vrouwennetwerk vanuit de overtuiging dat we samen sterk staan om de positie van vrouwen aan de UT te verbeteren, maar ook omdat het een mogelijkheid is om collega’s uit andere afdelingen te leren kennen. Ik heb ervaren dat dit prettig en handig is voor mijn dagelijkse werk.

Monique

NAAM: MONIQUE KOLFF

Functie: Assistant Internship & Internationalization TNW

Voor het OBP Vrouwennetwerk beheer ik de website.

Waarom lid van het OBP Vrouwennetwerk?

In een mannenbolwerk, dat een technische universiteit nog altijd is, is het goed dat er een platform is dat opkomt voor de verbetering van de vrouw in de ondersteunde functies.
Bovendien is het OBP Vrouwennetwerk een goede manier om binnen en buiten de UT contacten op te bouwen met mensen in allerlei functies en zo mijn netwerk uit te breiden. Dat komt niet alleen mijn werk, maar ook mijn persoonlijke ontwikkeling ten goede.