Strategie OBP Vrouwennetwerk

Strategie van het OBP Vrouwennetwerk

In het voorjaar van 2012, ruim vier jaar na haar oprichting heeft het OBP Vrouwennetwerk (Ondersteunend en Beheers Personeel Vrouwennetwerk) een stuurgroep gevormd met als doel haar strategie te herformuleren. Het onderhavige document is hiervan het resultaat. Hiermee heeft het OBP Vrouwennetwerk voor de komende jaren een richtlijn voor haar functioneren.

Oprichting OBP Vrouwennetwerk is gestimuleerd vanuit het CvB

De UT streeft voor 2014 naar een gezond, uitgebalanceerd universiteitsklimaat, gekenmerkt door de kernwaarden samenwerking, betrokkenheid en ondernemerschap, waar zowel mannen als vrouwen zich thuis voelen. Een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen heeft een positieve invloed op de cultuur binnen de universiteitsgemeenschap. We streven naar een inclusieve cultuur, met andere woorden een werkplek waar verschillen welkom zijn en alle talenten de ruimte krijgen.

In haar beleidsnota ‘In- en doorstroom van vrouwen naar de top, 2009’ heeft het CvB een aantal maatregelen genomen die de in- en doorstroom van vrouwen stimuleren. In bijlage 1 bevindt zich een overzicht van de streefcijfers voor het aantal vrouwen aan de top en subtop.

Het stimuleren van vrouwennetwerken is één van deze maatregelen. Naast een vrouwennetwerk voor WP (FFNT) heeft het CvB ook ruimte gegeven voor het ondersteunen van een vrouwennetwerk voor OBP (niet-wetenschappelijk personeel). Dit OBP Vrouwennetwerk is bedoeld voor alle vrouwelijke werknemers met een OBP-functie aan de UT. In november 2007 is het netwerk van start gegaan met de inschrijving van bijna 100 geïnteresseerden en een workshop voor 60 deelneemsters. Op dit moment zijn er 155 leden. Hieronder een schematisch overzicht van de functies van de leden en de vertegenwoordiging per eenheid.

functies

Infografics gemaakt door Anne Everloo, UTnieuws

Aantallen en percentages vrouwen per faculteit/ dienst (dec. 2011)

 

 

 

 

Faculteit/ dienst

Leden

Totaal OBP- vrouwen

Percentage

FB

1

41

2%

FEZ

1

26

4%

ITC

5

51

10%

B&A

4

32

13%

CTW

7

41

17%

S&O

21

119

18%

GW

8

44

18%

TNW

22

99

22%

S&B en M&C

12

50

24%

MB

16

63

25%

EWI

15

59

25%

AZ

17

43

40%

HR

23

39

59%

ICTS

3

5

60%

 

 

 

 

TOTAAL

155

712

22%

Missie en Visie

Missie: Bijdragen aan een inclusieve cultuur waar verschillen gewaardeerd worden zodat alle medewerkers hun talenten volledig kunnen benutten.

Visie: Het verbeteren van de positie van OBP-vrouwen aan de UT.

Strategie

1.

Professionalisering van de leden: door middel van netwerken, scholing en informatievoorziening wil het netwerk bijdragen aan de professionalisering van haar leden.

2.

Genderawareness binnen de hele UT vergroten:

-

Bijdragen aan cultuurverandering waarbij ruimte is voor ambitieuze vrouwen en ruimte voor de ontwikkeling van ambitie.

-

Bewustzijn vergroten over onbewuste mechanismen die nadelig uitpakken voor vrouwen d.m.v. lezingen en workshops voor de hele UT of gericht op specifieke doelgroepen.

-

Samenwerking met het FFNT opzoeken.

3.

Klankbordfunctie voor de medewerker diversiteit:

-

Signaleren van beleid dat nadelig uitpakt voor vrouwen.

-

Voorstellen doen voor nieuwe beleidsontwikkeling.

Activiteiten van het netwerk

De stuurgroep heeft drie commissies gevormd om invulling te geven aan de volgende onderwerpen voor 2012:

-

Communicatie verbeteren. (Monique Kolff, Carla Gouw, Monique Duyvestijn)

o

Leidinggevenden informeren over het bestaan van het vrouwen netwerk en of zij hun vrouwelijke medewerkers de gelegenheid willen geven om hieraan deel te nemen.

o

Communicatie naar de doelgroep verbeteren en hiervoor een communicatieplan opstellen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

§

Vormen van communiceren en frequentie?

Bv Nieuwsbrief, sociale media, website

Peilen onder leden hoe zij het liefst informatie krijgen

§

Hoe nieuwe leden benaderen?

-

Professionalisering voor het hele jaar plannen (Anja Strootman, Miranda van Wijk, Susanne de Gooijer)

§

Workshop social media: 23 februari

§

8 maart: lunch cabaret, aansluitend FFNT lezing

§

Workshop: passie in je werk??

§

Intervisie voor subgroepen??

-

Actieplan voor genderawareness opstellen (Ineke Jenniskens, Marga Koelen, Selma Kamphuis)

§

Lezing over gendermechanismes (Monic Lansu)??

§

Voorstel voor samenwerking met FFNT maken

Bijlage 1 Stand van zaken en streefcijfers vrouwen aan de top.

Tabel 1 Aantal WP vrouwen aan de top en subtop

WP

31-12-2008 (zonder ITC)

31-december-11

Streefcijfers 2014

#

%

#

%

#

%

Top

11

6

23

11

28

13

Subtop

18

12

26

15

37

22

Visvijver

95

29

112

28

 

 

Top = decanen, WDs, opleidingsdirecteuren en hoogleraren

Subtop = UHDs, docent 1 en onderzoeker 1

Visvijver = UD, docent 2 en onderzoeker 2

Tabel 2 Aantal OBP vrouwen aan de top en subtop

OBP

31-dec-2008

31 december-11

Streefcijfers 2014

#

%

#

%

#

%

Top

5

17

6

21%

8

29

Subtop

5

18

9

29%

10

37

Visvijver

123

37

158

42%

 

 

Top = Schaal 14 en hoger

Subtop = Schaal 12 en 13 met leidinggevende taken

Visvijver = Schaal 10, 11, 12