Gerealiseerde activiteiten

Logo OBP-VN

Het netwerk is in november 2007 succesvol van start gegaan met de workshop Erken je kracht.

Zo’n 6 keer per jaar organiseren we activiteiten die een tweeledig doel hebben: professionele vorming en netwerken met collega’s.

In de afgelopen jaren hebben we o.a. de volgende activiteiten gerealiseerd:

§

Workshops: netwerken, onderhandelen, overtuigend presenteren, beïnvloeden, assertiviteit, zichtbaar en hoorbaar zijn, sociale media.

§

Viering internationale vrouwendag.

§

Uitwisseling met andere netwerken.

§

Lunchlezing: gender: wat is dat en hoe komen we dat tegen in ons werk.

§

Presentaties van vrouwen aan de top, waaronder Ank Bijleveld, Commissaris van de Koningin in Overijssel.

§

Conferentie landelijk platform van vrouwennetwerken.

§

Lezingen over regelingen aan de UT m.b.t. work/life balance en andere arbeidsvoorwaarden

§

Werkdrukspel.

§

Employability binnen de UT: lunchlezing over de mogelijkheden door HR medewerkers en ervaringsverhalen van collega’s.

§

Rondleiding door de UT labs.

Van de recente activiteiten vind je onder Terugblik een verslag.