Overige templates/appl.

Handleiding cateringreserveringen FB

WebHare-applicatie

In WebHare is het mogelijk om de aangevraagd, ingeplande en geweigerde cateringreserveringen te bekijken. Dit kan door naar de Cateringreserveringen-applicatie in WebHare te gaan.

1.Klik op het haasje linksbovenin

2.Ga naar Applicaties

3.Klik op Cateringreserveringen

Je bent nu in de applicatie, waar je de locaties ziet waarvoor reserveringen geplaatst kunnen worden (bijvoorbeeld de Faculty Club). Dubbelklik op een locatie om de reserveringen voor die locatie te zien. Het reserveringenscherm ziet er als volgt uit:

Nieuwe reserveringen

De reserveringen die je in het reserveringenscherm ziet zijn nieuw aangevraagde reserveringen. Deze moeten nog geaccepteerd of geweigerd worden. Door een reservering aan te klikken worden de vier knoppen rechts geactiveerd:

Nu is het mogelijk om direct de geselecteerde reservering te accepteren of te weigeren door de knoppen te gebruiken.

Om de details van een reservering te bekijken klik je op Eigenschappen. Je krijgt dan een overzicht van de gehele reservering. Ook in dit scherm is het mogelijk de reservering te accepteren of te weigeren:

Door in het reserveringenscherm op de knop Bewerken te klikken kan de reservering gewijzigd worden:

Ingeplande en geweigerde reserveringen

Reserveringen die al behandeld zijn kunnen bekeken worden door in het reserveringenscherm te klikken op de knoppen Ingepland of Geweigerd:

Je krijgt dan een overzicht met ingeplande of geweigerde reserveringen, ingedeeld en gesorteerd op datum. Ook vanuit dit scherm is het bekijken van details en het bewerken van een reservering mogelijk, met de knoppen rechts:

Openingstijden en sluitingstijden

Door in het reserveringenscherm op de knoppen Openingstijden of Sluitingstijden te klikken, kunnen deze tijden worden toegevoegd of aangepast.

Vanuit het openingstijdenscherm is het mogelijk openingstijden toe te voegen en aan te passen:

Interessanter is echter de mogelijkheid om sluitingstijden toe te voegen. Dit is nodig om specifieke momenten aan te geven waarop een locatie gesloten is:

Klik simpelweg op de knop Toevoegen en voer in het toevoegscherm een datum in met de bijbehorende sluitingstijden:

Reserveringsformulier

Er kan een locatie gereserveerd worden door naar http://www.utwente.nl/fb/reserveringen/reserveringen/ te gaan.

Hier kan een locatie geselecteerd worden. Door op ‘Ok’ te klikken wordt doorgegaan naar het reserveringsformulier voor die locatie. Hier kunnen simpelweg alle benodigde gegevens ingevuld worden:

Naast sommige velden staat een ‘Uitleg’-link naar een pagina met meer uitleg over dat onderdeel van het formulier.

Door op de verzendknop onderaan het formulier te klikken belandt de reservering in het reserveringenscherm in de reserveringenapplicatie binnen WebHare.