Tips per onderwerp

Nieuwsberichten

Algemene informatie

Als je een reeks nieuwsberichten plaatst in een map, stel je bij de eigenschappen van de map (blauw pennetje) in, dat dit een nieuwsmap is. Dan krijg je automatisch de nieuws-layout.

Je nieuwsbericht kan een bestand zijn (bijv word of pdf) of een link. Vul bij de eigenschappen van elk bericht de omschrijving/description in. Dat wordt de inleidende tekst. De ‘lees verder’ link wordt dan automatisch geplaatst. Bij de eigenschappen van het bestand/link kun je ook (optioneel) een foto uploaden.

Na 4 berichten zet webhare de vervolgberichten automatisch op een nieuwe pagina, zodat bezoekers niet oneindig lang moeten scrollen.

Uitzondering: Nieuws op voorpagina tonen

Omdat de map ‘home’ niet in webhare bestaat (wordt automatisch aangemaakt) kun je op de homepagina op de boven genoemde manier geen nieuwsitems plaatsen. Werkwijze: maak een nieuwsmap aan in je website (bijv ‘news’), en vul de titel niet in (dit zorgt ervoor, dat deze map NIET in het menu links wordt getoond). Ga vervolgens na het indexbestand van de hoofdmap, klik op eigenschappen en stel daar in, dat de map ‘news’ als nieuwsmap op home wordt getoond.

Uitzondering: Nieuwsmappen gebruiken als navigatie i.p.v. nieuws

De ICTS website is een voorbeeld van een site, die de nieuwsopmaak als navigatie gebruikt, en niet als nieuws. In dat geval is het niet wenselijk, dat ‘laatste nieuws’ boven de items getoond wordt. De webredactie kan de instellingen van je site aanpassen, zodat ‘laatste nieuws’ vervangen wordt door de titel van de map.