Tips per onderwerp

Link checker (kapotte links vinden)

Webhare biedt de mogelijkheid, een rapport uit te draaien, waarin alle ‘dode’ links getoond worden. Om een linkrapport voor je complete webhare-site uit te draaien, ga je in de Publisher naar het Menu: File (NL: bestand) , dan naar Report, dan naar link check. Het is ook mogelijk van een bepaald (index)bestand een linkcontrolerapport te genereren. Ga hiervoor naar een indexbestand, en klik op properties (eigenschappen), waar je vervolgens een tabblad ‘link check’ in je popup krijgt.

Opslaan als Excel-bestand

Het is mogelijk om het overzicht op te slaan als een Excel-bestand. Zo kun je in het bestand bijvoorbeeld bijhouden welke links je al gewijzigd hebt. Schakel in de linkcheckpopup eerst alle vinkjes uit, behalve die voor ‘Hyperlinks’. Klik vervolgens op ‘CSV export’ om het bestand op te slaan als Excel-bestand.

Codes in de linkchecker

In de kolom ‘Status’ in het Excel-bestand wordt een code getoond. Als deze code maar uit één cijfer bestaat (bijv: 0; 3; 7) dan kun je deze foutmelding negeren. De codes 100 en hoger zijn de standaard HTTP statuscodes. Als bij het checken van een link geen HTTP-verbinding kon worden opgezet, is er ook geen HTTP-statuscode. Ook voor een aantal andere foutsituaties (bijvoorbeeld een pagina die naar zichzelf verwijst) kan het zijn dat er geen HTTP-statuscode is. De volgende extra codes worden gebruikt:

#

Betekenis

Uitleg

001

Socket error

Error creating TCP socket

002

Server not found

The server name could not be resolved

003

Could not connect

No connection to the server could be made

004

Connection timed out

Making a connection to the server timed out

005

No HTTP connection

Could not open HTTP connection

006

No secure connection

Connection could not be secured (SSL connection)

007

Request could not be sent

The HTTP request could not be sent to the server

008

No HTTP response

No valid HTTP response received from the server

009

Circular redirection

Got a circular redirection

010

Too many redirections

Redirection chain is too long


Belangrijke HTTP-statuscodes zijn:

#

Betekenis

Uitleg

400

Foute aanvraag

Bekijk handmatig of deze link nog klopt.

403

Geen toegang

Dit is vaak het intranet; de linkchecker heeft dan gewoon geen toegang. Je kan zelf even kijken of de link nog werkt.

404

Pagina niet gevonden

Deze link is kapot en moet vervangen worden.

405

Methode niet toegestaan

Bekijk handmatig of deze link nog werkt.

500

Serverfout

Hier kan weinig aan gedaan worden. Het probleem ligt bij de website waar naartoe gelinkt wordt.

Niet realtime

De linkchecker werkt als een zoekmachine en daarom niet realtime. Ongeveer 24 uur na een aanpassing zou de linkchecker wijzigingen moeten vinden.