De Pagerank (genoemd naar Larry Page of gewoon het begrip “pagina”) is een cijfer tussen de 1 en de 10 dat eenvoudig gezegd aangeeft hoe goed je website in het www is geïntegreerd en hoe belangrijk deze is.

Het precieze algoritme waarmee dit cijfer wordt berekend is een geheim van Google en Stanford University. Wel weten we dat dit algoritme als belangrijkste variabele het aantal verwijzingen van en naar een site bevat. De Pagerank wordt in eenvoudige taal en in de context van de Universiteit Twente dan ook samengesteld aan de hand van de volgende punten:

 • het aantal sites dat verwijst naar pagina’s, websites, portals en applicaties in utwente.nl;
 • het aantal verwijzingen in de pagina’s, websites en portals van Utwente.nl naar andere pagina’s, sites en portals die goed scoren in de Pagerank;
 • het aantal verwijzingen van en naar utwente.nl en de onderliggende pagina’s in social networks als LinkedIn (profielen, leden, companies, groups), Facebook (employees, groups, pages, causes), etc.
 • het aantal zoekopdrachten dat wordt geformuleerd op basis van specifieke termen in combinatie met het domein van de Universiteit Twente;
 • de mate waarin in de content van Utwente.nl internationaal veelgezochte termen voorkomt.

Wat kunnen we doen om onze Pagerank zo hoog mogelijk te krijgen en te houden?

Google hanteert een strikt beleid rondom de Pagerank. Als Google vaststelt dat moedwillig de Pagerank wordt beïnvloed (bijvoorbeeld door middel van zogenaamde ‘Linkfarms’), kan zij een domein als Utwente.nl diskwalificeren van deelname in de Pagerank. De gedachte hier achter is dat verwijzende links in welke vorm dan ook vrijwillig moeten zijn aangebracht op basis van relevantie van de content.

We kunnen vanuit de Universiteit Twente dan ook alleen maar de voorwaarden scheppen om een optimale Pagerank te ondersteunen. We adviseren dan ook:

 1. Zorg er voor dat je publicatie zoveel mogelijk de woorden bevat waarop je door zoekmachines gevonden wilt worden;
 2. Publiceer de content zo veel mogelijk onder een logisch webadres waarin bij voorkeur ook de juiste zoektermen voorkomen.
  Bijvoorbeeld: www.utwente.nl/instituut/onderzoek/onderwerp/zoekterm
 3. Zorg voor zo min mogelijk obstakels in de content zoals flashobjecten, java-applets en andere blokkades die het de zoekmachines onmogelijk maken de content te indexeren;
 4. Schrijf de content zoveel mogelijk in vraagvorm met antwoord en toelichting.
 5. Kijk of je de content die je publiceert kunt voorzien van zoveel mogelijk relevante links naar naslagwerken, bewijsvoering, ondersteuning van je publicatie;
 6. Onderzoek online of er op fora, blogs, sites en portals relevante mogelijkheden zijn om naar jou publicatie te verwijzen;
 7. Breng je publicatie waar mogelijk en relevant onder de aandacht van je social networks.

Wat is onze huidige Pagerank?

Gemiddeld bedroeg de Pagerank van Utwente.nl de laatste jaren rond de 8. Google verandert de manier van meten af en toe en dit kan (tijdelijk) tot een andere pagerank leiden.

Pagerank meten

Wil je voor jezelf vaststellen wat de Pagerank van je eigen site binnen Utwente.nl is, kijk dan bijvoorbeeld op www.checkpagerank.net . Deze site geeft niet alleen onze Google Pagerank maar ook de indexcijfers van bijvoorbeeld Yahoo en AII.