Onderwijsmededelingen plaatsen

WebHare openen

Ga naar webhare.utwente.nl en log in met je m-nummer en -wachtwoord. Heb je geen rechten om in te loggen? Neem dan contact op met onlinemedia-mc@utwente.nl.

NEO-applicatie openen

Onderwijsmededelingen worden geplaatst via de NEO-applicatie. Deze open je door in WebHare linksboven op de knop met het haasje te klikken. Vervolgens ga je naar Applicaties en daarna naar NEO.

Onderwijsmededelingen bekijken

In de NEO-applicatie zijn drie tabbladen. De derde bevat de onderwijsmededelingen. Wanneer je op dit tabblad klikt, zie je een lijst met alle onderwijsmededelingen. Onderstaande afbeelding zal verder worden toegelicht:


Talen

Voor de naam van een mededeling staat een vlag-icoon. Dit geeft aan wat de hoofdtaal van de mededeling is. Soms staat er nog een plus-icoon voor. De mededeling heeft dan één of meerdere vertalingen. Je kunt deze bekijken door op het plus-icoon te klikken. De vertalingen worden dan zichtbaar.

Rechten

Afhankelijk van de rechten die je hebt, kan het zijn dat je niet alle mededelingen mag wijzigen. Mededelingen die je wel mag wijzigen, hebben een potlood-icoon. Vertalingen hebben geen potlood-icoon, maar kunnen gewoon gewijzigd worden, mits de mededeling in de hoofdtaal gewijzigd mag worden.

Zoeken

Om te zoeken in de mededelingen kan geklikt worden op de zoekknop. Er opent zich dan een zoekvak. Hierin kan gezocht worden op de titel/naam van de mededeling. Daarnaast kan gefilterd worden op taal, publicatielocatie en aanpassings- en publicatiedatum.

Een onderwijsmededeling toevoegen

Om een mededeling toe te voegen, klik je op de knop 'Toevoegen' en vervolgens op 'Nieuwe onderwijsmededeling'. Je moet nu direct de hoofdtaal van de mededeling kiezen. Na het kiezen van de taal klik je op de knop 'Ok'. Een nieuw scherm opent zich.

Tab 'Inhoud'

In het scherm voor het toevoegen van een mededeling, zijn vier tabs te vinden. Het scherm opent bij de tab 'Inhoud'. Hier voer je de titel van de mededeling in (de titel is verplicht). Ook voer je hier de inhoudelijke tekst van de mededeling in. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van diverse opmaakmogelijkheden:

  • Tekstopmaak: dikgredrukt, cursief, doorgehaald
  • Opsommingen: ongesorteerd en gesorteerd
  • Inspringen
  • Afbeeldingen
  • Video's
  • Hyperlinks

Tab 'Extra'

Op de tab 'Extra' kan gekozen worden een mededeling (nog) niet te publiceren. Daarnaast kan een locatie toegevoegd worden.

Tab 'Algemeen'

Op de tab 'Algemeen' bepaal je het type mededeling en stel je, indien van toepassing, in tot wanneer de mededeling relevant is. Je kunt daarnaast de mededeling koppelen aan een opleiding en/of vak.


Tab 'Publiceren'

Op de tab 'Publiceren' voeg je publicatielocaties toe voor de mededeling. Je kunt alleen publiceren naar locaties waar je rechten voor hebt. Heb je niet de juiste rechten? Neem dan contact op met onlinemedia-mc@utwente.nl.

Klik op de knop 'Toevoegen'. Er verschijnt een lijst met locaties. Selecteer de locatie en klik op de knop 'OK'.


De mededeling publiceren

Wanneer alle informatie is ingevuld, klik je op de knop 'OK' in het scherm voor het toevoegen van een mededeling. De mededeling wordt dan gepubliceerd en zal zichtbaar worden op de site. Daarnaast zul je zien dat de mededeling verschijnt in de lijst met alle mededelingen.

Een onderwijsmededeling wijzigen

Om een onderwijsmededeling te wijzigen, dubbelklik je op een mededeling in de lijst met alle mededelingen. Zorg ervoor dat je dubbelklikt op de taalversie die je wilt wijzigen. Voor het wijzigen van een mededeling wordt hetzelfde scherm gebruikt als het scherm voor het toevoegen van een mededeling.

Een vertaling toevoegen

Om een vertaling aan een mededeling toe te voegen, klik je in de lijst met alle mededelingen één keer op de mededeling waarvoor je een vertaling wilt toevoegen. Vervolgens klik je op de knop 'Vertaling'. Je moet dan direct de nieuwe taal kiezen. Daarna doorloop je hetzelfde proces als voor het toevoegen van een mededeling. Een vertaling kan alleen toegevoegd worden wanneer er nog niet alle mogelijk talen een versie hebben. Als alle talen al in gebruik zijn, zal er niks gebeuren wanneer op de knop 'Vertaling' wordt geklikt.