De medewerkersportal is bereikbaar via employees.utwente.nl. Inloggen is verplicht. Deze link staat ook in de footer van www.utwente.nl. 

Meer informatie volgt.