Zie People Pages

Veelgestelde vragen (FAQ)

Aanmaken/verwijderen van personen/profielen

Wanneer is iemand vindbaar via het zoekveld van de People Pages (personen.utwente.nl of people.utwente.nl)?
 • Een UT-medewerker is in de telefoongids vindbaar als hij een actieve aanstelling heeft in het personeelssysteem van HR. Na stopzetten van het dienstverband is hij per direct niet meer vindbaar via het zoekveld.
 • Ook gast-accounts zijn via de telefoongids vindbaar tijdens de actieve periode.
Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wanneer wordt een profielpagina aangemaakt voor een medewerker (people.utwente.nl/v.vangogh)?

Een profielpagina voor een UT-medewerker wordt automatisch aangemaakt als het personeelsaccount incl. emailadres (in het UT-accountsysteem TAP) aangemaakt wordt. Dat is in het algemeen twee weken voor begin van het dienstverband, mits de gegevens bij HR al bekend en akkoord zijn. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat is het verschil tussen reguliere medewerkers en gast-accounts?

Gastaccounts hebben in in het overzicht op de People Pages een gast-icoon (de letter G) bij hun avatar (foto) staan. Ook hebben zij op hun persoonlijke profielpagina, naast hun avatar (profielfoto) een vlag met "Guest Staff" staan. Het profiel van gasten is openbaar maar wordt niet automatisch gevonden door zoekmachines zoals bij UT accounts. De eigenaar van het gastaccount kan zelf beslissen of het profiel gevonden mag worden door zoekmachines (dit kan ingesteld worden op de authorization tab).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wanneer wordt een profielpagina afgesloten?

Geautomatiseerde werkwijze: Als het dienstverband eindigt dan blijft de profielpagina nog voor een overgangsperiode online (maar de persoon is dan niet meer via het zoekveld op people.utwente.nl te vinden):

 • Wetenschappelijk Personeel: 1 jaar na uitdiensttreding
 • Ondersteunend Personeel: 1 maand na uitdiensttreding

Daarna is de profielpagina offline, maar blijven de gegevens nog zes maanden in de database staan, niet beschikbaar voor de buitenwereld. Na deze zes maanden worden de gegevens verwijderd en zijn ze niet meer terug te halen.

Op aanvraag: De beheerders van people.utwente.nl kunnen een pagina indien gewenst ook eerder offline halen na de uitdiensttreding. Dit verzoek kan door de betreffende medewerker (of zijn secretariaat met de medewerker op de cc) worden ingediend bij de beheerders van people.utwente.nl (onlinemedia@utwente.nl). Het is echter niet mogelijk om een pagina langer dan boven genoemde overgangsperiode aan te houden, omdat het bestaan van de pagina automatisch verbonden is aan het emailadres van de betreffende medewerker, dat ook na deze periode stopgezet wordt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Uit dienst: Kan mijn pagina op people.utwente.nl dan worden doorgelinkt naar een andere website?

Nee, dat is niet mogelijk omdat de pagina onlosmakelijk is verbonden aan het e-mailadres en dit emailadres en daarmee ook de URL voor de medewerkerspagina op gegeven moment vrijgegeven zal worden voor hergebruik. De pagina zal echter nog wel voor een overgangsperiode online blijven, zie vraag hierboven).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Terug in dienst: Is het oude profiel weer te hergebruiken?

Voor wetenschappelijk personeel (WP) blijven de gegevens 18 maanden na uitdiensttreding beschikbaar, voor ondersteunend personeel (OBP) 7 maanden. Als iemand langer dan dit uit dienst is, zullen de gegevens automatisch worden verwijderd en zal het profiel bij indiensttreding opnieuw in de meest minimale vorm worden aangemaakt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Terug in dienst: Waarom zijn mijn instellingen gewijzigd?

Bij een nieuw dienstverband zullen sommige instellingen weer teruggezet worden naar standaardinstellingen. Controleer het tabje ‘Privacy’ goed, want standaard zijn profielen van medewerkers openbaar beschikbaar. Zichtbaarheid van contactgegevens en het profiel kunnen wijzigen bij een andere type aanstelling.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Terug in dienst: Waarom is mijn pagina niet online beschikbaar?

Als een profiel rond de uitdiensttreding handmatig gedeactiveerd is (door de beheerders) dan zal het bij indiensttreding nog steeds op ‘gedeactiveerd’ staan en niet automatisch weer online komen. Handmatige activatie door de beheerders is noodzakelijk.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Smoelenboeken in webhare beheren

Nieuwe personen toevoegen

Nieuwe personen moet je altijd zelf aan het smoelenboek toevoegen. Als het een medewerker is kies je de eerste optie (uit People Pages), als het iemand zonder UT-aanstelling of geen medewerker is (student, etc), dan kies je de tweede optie (handmatig). Als een persoon in je smoelenboek staat dan wordt die informatie automatisch ververst, als er in People Pages informatie aangepast wordt. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Personen verwijderen 

Personen uit People Pages: Als iemand uit dienst is dan gaan die in principe onzichtbaar worden in het smoelenboek op het moment dat zijn UT account (emailadres en People Page) verdwijnt. Voor OBP is dat standaard 1 maand na einde dienstverband, voor wetenschappelijk personeel 1 jaar na dienstverband. Als je iemand eerder uit het smoelenboek wilt halen, dan kun je het bestandje van die persoon in WebHare handmatig verwijderen. Let op: als iemand ivm einde dienstverband automatisch uit het smoelenboek verdwijnt, dan blijft het bestandje in van die persoon in WebHare nog wel staan. Die zul je op gegeven moment toch moeten verwijderen.
Handmatig aangemaakte personen (studenten, etc): Deze heb je handmatig ingevuld, dus deze zullen altijd blijven staan totdat je ze verwijdert. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Waarom kan ik het smoelenboek niet geautomatiseerd neerzetten?

Het tonen van alle personen die bij afdeling X werken lukt in de praktij niet, omdat veel afdelingen ook gasten of studenten willen tonen. Tevens blijkt dat afdelingen verschillende personen soms langer in hun smoelenboek willen laten dan de aanstelling is, of eerder uit het smoelenboek willen halen (al enkele maanden voor einde dienstverband). Daarom is deze functionaliteit niet te automatiseren.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

URL en e-mailadres

Wat bepaalt de URL van de profielpagina?

De profielpagina wordt als volgt opgebouwd:

 • Engels: people.utwente.nl + [naam van de medewerker], bijv. people.utwente.nl/v.vangogh.
 • Nederlands: personen.utwente.nl + [naam van de medewerker], bijv. personen.utwente.nl/v.vangogh.

De naam van de medewerker in de URL is dezelfde als het deel voor de @ in het primaire emailadres van de betreffende medewerker. Het primaire emailadres is door een medewerker zelf te wijzigen via tap.utwente.nl. Daarmee verandert ook de URL van de persoonlijke pagina.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Als ik mijn e-mailadres verander, verandert dan ook de URL van mijn persoonlijke pagina?

Ja. De URL wordt bepaald door het primaire emailadres van de medewerker. Als een medewerker (via tap.utwente.nl) zijn e-mailadres wijzigt van v.vangogh@utwente.nl naar vincent.vangogh@utwente.nl, dan zal dit in de URL van de persoonlijke pagina ook (binnen 24 uur) veranderen. Het stukje voor de @ bepaalt immers de URL van de persoonlijke pagina.

Dit is echter geen probleem. Zolang het oude e-mailadres, bijvoorbeeld v.vangogh@utwente.nl als secundair adres in het systeem blijft staan en binnenkomende mail doorstuurt naar het hoofdadres, dan zal dit ook voor de persoonlijke pagina gebeuren: een bezoeker die people.utwente.nl/v.vangogh wil bezoeken zal dan automatisch doorgelinkt worden naar de nieuwe hoofd-URL van de pagina, people.utwente.nl/vincent.vangogh.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Tweetaligheid

Waarom zou ik het profiel in het Nederlands en Engels bij moeten houden?

Als een potentiele websitebezoeker Nederlandse woorden in zoekmachines als Google intypt, dan zal hij primair Nederlandse zoekresultaten zien. Daarom is het voor de vindbaarheid in Nederland ook belangrijk, een minimale Nederlandse pagina te hebben. Zo werken de standaardinstellingen van zoekmachines, om zeker te weten dat iemand geen resultaten ziet in een taal die hij niet kan lezen. Als een medewerkerspagina alleen in het Engels beschikbaar is, dan is de kans groot dat de webpagina niet gevonden wordt.

Als je geen volledig Nederlands profiel wilt bijhouden, zet dan de link naar het volledige Engelse profiel in je bio-tekst, om bezoekers door te verwijzen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Mag ik Engelse teksten in mijn Nederlandse profielpagina zetten?

Nee, dit kan niet. Zoekmachines accepteren websites met door elkaar lopende talen niet. De kans is groot dat zoekmachines je pagina veel lager in de resultaten plaatsen. Ook komt het geregeld voor dat pagina’s dan helemaal geblokkeerd worden in zoekmachines. Indien je het profiel niet tweetalig bij wilt houden, beperk je dan tot een korte bio-tekst in het Nederlands (met sleutelwoorden over je onderzoek), met een linkje naar je Engelse pagina.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Privacy, vindbaarheid, wettelijke bepalingen en UT-afspraken

Welke mogelijkheden zijn er om een profiel af te schermen of offline te halen?

Indien nodig kan een profiel door de beheerders (Marketing & Communicatie, onlinemedia@utwente.nl)

 • offline worden gehaald als iemand uit dienst is en de ‘grace period’ (zolang emailadres/profielpagina nog bestaat; WP: 12 maanden, OBP: 1 maand) niet meer vindbaar wil zijn. Let op: indien handmatig offline gehaald zal de pagina niet automatisch aangemaakt worden als iemand in de overgangsperiode (‘grace period’ + 6 maanden, dus WP 18 maanden, OBP 7 maanden) weer in dienst komt.
 • offline worden gehaald als iemand tijdens zijn dienstverband komt te overlijden
 • terug worden gezet naar standaard-instellingen, als er misbruik wordt gemaakt van een profiel (de ingevulde gegevens gaan niet verloren, maar worden dan tijdelijk niet getoond).

Volledig offline halen van profielen is uitsluitend mogelijk bij hoge uitzondering, mede vanwege wettelijke bepalingen (Wet Openbaarheid Bestuur, WBP).

De gebruiker kan zelf

 • via het tabje ‘authorization’ ervoor zorgen dat zijn complete pagina niet gevonden wordt in zoekmachines als Google
 • bij verschillende onderdelen van zijn profielpagina ervoor zorgen dat bepaalde informatie alleen intern zichtbaar is of weggelaten wordt (werkdagen, telefoonnummer, etc).
 • bij verschillende velden voor mensen buiten de UT de persoonlijke informatie vervangen door algemene informatie (bijvoorbeeld het eigen telefoonnummer vervangen door die van het secretariaat).
Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Waarom zijn de people pages publiekelijk vindbaar?

De UT hecht veel belang aan de vindbaarheid van haar medewerkers, zowel binnen de UT als erbuiten als het gaat om profilering als experts op een bepaald vakgebied of vindbaarheid voor mede-onderzoekers van andere universiteiten. De people pages, vindbaar vanuit het adresboek van de UT of via zoekmachines zullen hier een bijdrage aan leveren en onze medewerkers met een professionele uitstraling aan de buitenwereld tonen. Indien gewenst kan de vindbaarheid door de medewerker zelf aangepast/beperkt worden.

Een ander belangrijk aspect is de wetgeving met betrekking tot nevenwerkzaamheden. Deze dient de UT verplicht op profielen (van hoogleraren) van medewerker te vermelden volgens de Wet Openbaarheid Bestuur, WBP). Ook aan deze eis wordt met de people pages voldaan.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Waarom zijn sommige gegevens wel standaard geactiveerd en andere niet?

De Universiteit Twente heeft als werkgever belang bij de vindbaarheid van haar medewerkers en mag daarom algemene zakelijke contactgegevens/persoonsgegevens als emailadres, telefoonnummer en adres openbaar vindbaar maken. Omdat niet alle telefoonnummers openbaar willen publiceren is er een mogelijkheid om buiten de UT een vervangend nummer te tonen (bijvoorbeeld secretariaat).

Andere persoonsgegevens, die volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’ vallen, mogen pas na uitdrukkelijke toestemming door de betreffende medewerker worden gepubliceerd. Hieronder vallen foto’s, die derhalve standaard niet getoond mogen worden en pas na toestemming van de medewerker zichtbaar zijn.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Een pagina wijzigen of Rechten toekennen aan een collega

Hoe log ik in?

Ga naar people.utwente.nl en klik rechts boven op het icoon van het 'poppetje'.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe kunnen anderen (bijvoorbeeld secretariaat) mijn profiel bewerken?

Standaard kan een medewerker alleen zijn eigen pagina bewerken. Daarnaast kun je anderen mandateren je pagina te beheren, bijvoorbeeld een of meerdere secretaresses. Dit doe je door in te loggen op people.utwente.nl  en dan onder het tabje ‘Authorization’ onderaan de pagina een of meerdere collega’s rechten te geven voor je pagina. Vul de eerste letters van de achternaam van de gemandateerde in en wacht enkele seconden om de namen op te halen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Kan ik op een persoonlijke pagina van iemand anders inloggen om deze te beheren?

Wij adviseren alleen met je eigen m-nummer in te loggen. Als je een pagina voor iemand anders wilt beheren, dan kan de andere persoon je daarvoor mandateren, zie de vraag hierboven.

Let op: Het inloggen met verschillende m-nummer in dezelfde browser is niet mogelijk (alleen met een incognito/prive-scherm). Een login geldt in principe voor de gehele browser, en niet alleen voor een browsertab.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wat kan ik allemaal invullen?

Log op je persoonlijke pagina in via people.utwente.nl om alle velden te zien en een korte toelichting per veld te lezen. Heb je behoefte aan extra uitleg, bekijk dan de handleiding met aanvullende informatie

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Wanneer worden wijzigingen doorgevoerd?

Wijzigingen worden op de persoonlijke pagina (people.utwente.nl en personen.utwente.nl) direct doorgevoerd. Andere systemen die deze gegevens tonen zullen dit niet altijd realtime doen, omdat zij de gegeven van de persoonlijke pagina’s een of twee keer per dag uitlezen. Gegevens in smoelenboeken in WebHare-websites zullen daarom pas met enkele uren vertraging worden getoond.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Moet ik nu een extra systeem bijhouden? 

De UT-telefoongids wordt automatisch gegenereerd. Informatie uit bestaande systemen wordt uitgelezen en getoond, zowel in het Engels als in het Nederlands. Het is niet per se noodzakelijk om in te loggen of aanpassingen te doen. We proberen de hoeveelheid werk te beperken door:

 • Bestaande gegevens uit andere sytemen automatisch te tonen
 • Aanmaken en stopzetten van pagina's te automatiseren (gekoppeld aan start- en einddatum dienstverband, inclusief een overgangsperiode, zie hierboven)
 • Een alternatief te bieden voor de handmatig bijgehouden medewerkerspagina's in afdelingswebsite
Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Overig

Kan ik mijn oude persoonlijke pagina (op de afdelingswebsite in WebHare) laten doorlinken?

Ja, dat is mogelijk. Hiervoor vragen we het secretariaat een lijst aan te leveren met URL’s van de betreffende afdeling, die doorgelinkt moeten worden). Dit kan via de mail naar onlinemedia@utwente.nl

Voorwaarde is dat het oude profiel in WebHare stond, anders hebben de beheerders geen toegang tot de oude profielpagina en kan ook geen doorlink worden aangemaakt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Hoe kan ik lijsten van medewerkers uit het adresboek people.utwente.nl downloaden?

Dit is niet mogelijk. Als je een lijst met medewerkers van een bepaalde afdeling nodig hebt, dan kan deze lijst bij HR worden opgevraagd via de HR-contactpersoon binnen je eenheid.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag