2008

Nieuwsbrief maart 2008

Geachte WebHare gebruiker,


Voor u ligt de nieuwsbrief over de functionaliteiten in WebHare. In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:


- Schrijven voor het web

- Expertdatabase

- Taken inroosteren

- Splitsing externe, studenten en medewerkers site

- Uitleg gebruik van WebHareSchrijven voor het web

Papieren Papieren’ teksten zijn zelden geschikt voor het web. Lezen van een beeldscherm kost veel inspanning en gaat 25% langzamer dan lezen van papier: probeer daarom zo kort en bondig mogelijk te schrijven. Een te lange tekst zal niet gauw tot het einde toe uitgelezen worden, hoe interessant de lezer het thema ook vindt.

Denk van tevoren goed na over de inhoud van de tekst: wát wil ik precies aan de lezer vertellen? Welk doel wil ik bij de lezer bereiken en welke informatie is daarbij belangrijk? Door het stellen van dergelijke vragen ziet u al snel welke informatie overbodig is.

Om u hierbij te helpen heeft de webredactie een aantal tips verzameld, die u kunt gebruiken om een goede en leesbare webtekst te schrijven.

Expertdatabase

Onlangs is de website van de UT uitgebreid met de Expertdatabase. De Expertdatabase biedt een overzicht van alle ruim 180 hoogleraren met een dienstverband aan de Universiteit Twente en hun leerstoelen en expertisegebieden. Binnen de Expertdatabse kan er worden gezocht op Expert of expertise. De hoogleraren kunnen in WebHare zelf de ingevoerde gegevens wijzigen, toevoegen en of verwijderen. Zo zijn de contactgegevens van de hoogleraar te vinden in de database evenals hun verschillende onderzoeken, onderwijs, internationale relaties en de link naar hun facultaire of persoonlijke website. Binnenkort zal dit nog worden uitgebreid met de link publicaties (Metis).


Taken inroosteren

Stel, u heeft een artikel geschreven en wilt dat graag op uw website plaatsen. Maar niet nu, maar over een aantal uur of dagen. Dan bestaat er binnen WebHare de mogelijkheid om het bestand toch al te plaatsen, maar automatisch te publiceren op een later tijdstip.


Als u bijvoorbeeld een nieuwsbericht wilt publiceren, maar dit nieuwsbericht is slechts tot op een bepaalde dag nieuwswaardig, dan kunt u een taak inroosteren die er voor zorgt dat het nieuwsbericht vanaf die dag niet meer gepubliceerd wordt. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen het bericht na afloop van een bepaald tijdsbestek naar een andere map te verplaatsen.


Dit doet u door naar het scherm bewerken via het Bewerk te gaan. Bovenaan ziet u dan het icoontje


. In het volgende scherm klikt u op . In dit scherm staan dan vier mogelijkheden (start publicatie, Beëindig publicatie, Ingeroosterde taken voor bestand 'Voorlichtingsdagen 14 en 15 maart.doc'Voeg een ingeroosterde taak toeVerplaats bestand ‘naam.doc...' naar  en Verwijder bestand). U kiest hier dan één van de mogelijkheden en vult in het scherm eronder de datum en tijd in. Als u dit heeft gedaan klikt u op toepassen en hierna op Terug. Als het goed is ziet u de taak nu in het overzicht staan.Splitsing voor externe, studenten en medewerkers site


Sinds augustus 2007 is de site van de UT gesplitst in een externe, studenten en medewerkers site.


Op de vernieuwde homepagina wordt alleen nieuws geplaatst dat voor externe bezoekers relevant is, zoals wetenschapsnieuws, persberichten, aankondigingen van symposia, voorlichtingsdagen etcetera.


Berichten die uitsluitend voor medewerkers zijn bedoeld (bijvoorbeeld reorganisatienieuws, CvB-mededelingen, nieuwsbrieven van de UR, berichten van diensten of faculteiten) worden niet meer geplaatst op de externe homepagina, maar uitsluitend op de (start)pagina voor medewerkers: http://www.utwente.nl/medewerkers/. Relevante informatie voor studenten wordt aangeboden via de nieuwe (start)pagina voor studenten: http://www.utwente.nl/studenten/.


Het blijkt nu dat veel medewerkers en studenten alleen de externe portal bezoeken, en zich er niet bewust van zijn dat specifiek medewerkers- en studentennieuws te vinden is via deze speciale portals. Wij vragen u, om hierop zoveel mogelijk medewerkers en student attent te maken.


Uitleg gebruik van WebHare


Elke gebruiker kan een uitleg van WebHare ontvangen. Standaard worden de handleidingen toegestuurd (zie http://www.utwente.nl/webhare/ ) en een basis cursus/uitleg gegeven van ongeveer een uur. Dit gebeurt meestal op de werkplek van de gebruiker. Wanneer er meerdere personen belangstelling hebben, kan er uitaard ook plenair een cursus/uitleg gegeven worden.

Naast de basisuitleg, kan er ook uitleg gegeven worden over diverse specifieke mogelijkheden in het systeem. Te denken valt aan het toepassen van nieuwsberichten op de site, aanmaken van fotoalbums, het toevoegen van alternatieve teksten etc. Hiervoor kunt u contact opnemen met de webredactie: webredactie@utwente.nl.


Via de website http://www.utwente.nl/webhare/ vindt u ook verschillende handleidingen die betrekking hebben op het gebruik van WebHare, WebPack, Word en de Expertdatabase.


Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar Frank Lubbers, Afdeling Communicatie.