2008

Nieuwsbrief juni 2008

Geachte WebHare gebruiker,


Voor u ligt de nieuwsbrief over de functionaliteiten in WebHare. In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:


- Oproep: meedenken navigatiestructuur

- Verwijderen van zipbestanden

- Advies inhoud/structuur van uw website

- Uitleg gebruik van WebHare

- Bestand vervangen


Oproep: meedenken navigatiestructuur

S&C is bezig met een pilot website om de navigatiestructuur aan te passen. De aanpassing in navigatie is een voorloper op de restyle van de UT-website. Mochten er studenten of medewekers intresse hebben om mee te denken en hun ideeen willen geven over een nieuwe navigatiestructuur, kunnen zich melden bij Andrea von Rotz (a.vonrotz@utwente.nl).


Verwijderen van zipbestanden

Veel gebruikers van WebHare plaatsen foto’s in de fotomappen. Veelal zijn de foto’s ingepakt als een zip-bestand. Om voldoende ruimte op de servers te behouden verzoeken wij iedereen om na het unzippen het zipbestand te verwijderen.


Advies inhoud/structuur van uw website

Voor optimalisering van uw website kunt u advies inwinnen bij de afdeling Communicatie. Adviezen kunnen gegeven worden over het inrichten, vindbaarheid en inhoud van een site. Wilt u ook graag uw website aanpassen of advies ontvangen, neem dan contact op met Andrea von Rotz, tst. 3356, email: a.vonrotz@utwente.nl.


Uitleg gebruik van WebHare

Elke gebruiker kan een uitleg van WebHare ontvangen. Standaard worden de handleidingen toegestuurd (zie http://www.utwente.nl/webhare/ ) en een basis cursus/uitleg gegeven van ongeveer een uur. Dit gebeurt meestal op de werkplek van de gebruiker. Wanneer er meerdere personen belangstelling hebben, kan er uitaard ook plenair een cursus/uitleg gegeven worden.

Naast de basisuitleg, kan er ook uitleg gegeven worden over diverse specifieke mogelijkheden in het systeem. Te denken valt aan het toepassen van nieuwsberichten op de site, aanmaken van fotoalbums, het toevoegen van alternatieve teksten etc. Hiervoor kunt u contact opnemen met de webredactie: webredactie@utwente.nl.


Bestand vervangen

1. Klik op het Vervangen pictogram achter het bestand dat u wilt vervangen.


U komt in het scherm Vervang een bestand.


2. Klik op Bladeren... (Engels: Browse...) en kies het nieuwe bestand.


Het gekozen bestand wordt ingevuld in het veld Locatie van bestand.


Controleer of u het juiste bestand vervangt in het blok Informatie over huidig bestand.


3. Klik op Toepassen


Het bestand wordt nu opgestuurd naar WebHare. Tijdens het vervangen verschijnt een voortgangsscherm. Dit scherm verdwijnt automatisch zodra het plaatsen voltooid is.


Na het plaatsen komt u terug in het bestandsbeheer scherm. Het oude bestand is vervangen door het nieuw geplaatste bestand.


Via de website http://www.utwente.nl/webhare/ vindt u ook verschillende handleidingen die betrekking hebben op het gebruik van WebHare, WebPack, Word en de Expertdatabase.


Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar Frank Lubbers, Afdeling Communicatie.