Zie Websitesystemen

Online Ontwikkelingen

Het team Online Media van M&C is continu bezig met een groot aantal projecten. De meeste projecten hebben te maken met automatisering en systemen voor onze marketing-activiteiten, waar je als UT'er weinig van ziet. Hieronder noemen wij alleen maar enkele projecten waar je als UT'er wellicht mee te maken krijgt.

De grote projecten (meer dan een half jaar looptijd):

  • Campusap: een app om mensen die nieuw zijn op de campus wegwijs te maken. Wordt ook ingezet tijdens Open Dagen voor studiekiezers voor gepersonaliseerd programma/wegwijzer en tevens digitaal toegansbewijs.
  • Nieuwe website template: 600 websites van vakgroepen, afdelingen, projecten, opleidingen etc worden opgezet in de nieuwe online stijl van de UT (zoals deze website ook al is). De oude stijl is technisch uit 2004 en heeft in 2009 enkele kleuren-aanpassingen gekregen, en voldeed daarom al lang niet meer aan de huidige standaarden op het gebied van vindbaarheid, mogelijkheden voor beheerders, bruikbaarheid op touchscreen en vooral kleine schermen etc.
  • Vervolgrelease medewerkersportal: de nieuwe medewerkersportal is in maart 2016 online gegaan. De vervolgrelease bevat de belangrijkste doorontwikkelingen op basis van gebruikersfeedback in de eerste maanden.
  • CRM systeem: 2015 in het nieuwe CRM-systeem (Microsoft Dynamics) ingevoerd. Hierin worden alle klantgegevens (studiekiezers, etc) beheerd. Een centraal systeem is essentieel, om wetgeving na te leven. Als iemand zich uitschrijft voor nieuwsbrieven van de UT, mag hij ook echt geen mail meer ontvangen. Na het basissysteem in 2015 lopen sinds 2016 een aantal vervolgprojecten voor CRM, zoals analysemogelijkheden voor gebruikers, implementatie van de nieuwe CRM-versie, etc. Ook worden er steeds meer partijen binnen de UT op aangesloten. Studiekiezers, alumni, etc.
  • Project portal: een samenwerkingswerkingsplatform op initiatief van DesignLab en Living Smart Campus, om samenwerking tussen verschillende discipline op de campus als living lab te bevorderen.
  • People pages: In eerste instantie wordt de UT-telefoongids vervangen. Medewerkers kunnen daarnaast vanaf het begin zelf inloggen om voor een aantal gegevens intern en extern verschillende informatie te tonen of eigen informatie aan te vullen. In de loop van 2017 zullen extra opties worden toegevoegd, waardoor de telefoongids-pagina's indien gewenst uitgebreid kunnen worden tot medewerkers-websites, de People Pages.
  • Migratie ITC: Migratie van ITC-websystemen naar de UT, waar mogelijk zo veel mogelijk aansluiting zoeken met UT-websystemen en applicaties.