Voor wie?

Voor wie?

HOE DE BELASTINGDIENST U HELPT?

Investering
De kosten van onze checks worden bepaald door de wijze waarop dit aan uw medewerkers wordt aangeboden. Hier zijn meerdere manieren voor. Betaling is mogelijk via de werkgever óf de medewerkers betalen de checks via het brutoloon. Dat laatste heeft voordelen voor zowel de werknemer als werkgever. 
 
Let wel !  Een zieke medewerker kost een bedrijf veel geld, gemiddeld 250 tot 400 euro per dag. 
Met een budget van 200 euro ( dit bedrag is een bedrijf voor 1 ziektedag minimaal kwijt!) kan dezelfde medewerker elke maand gemasseerd worden!

Vitaliteit valt niet onder de Werkkostenregeling
 
De  belastingdienst stelt wel een paar voorwaarden:

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:   

- U hebt als werkgever een arboplan.
- Vitaliteit maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
- De activiteiten vinden tijdens werktijd plaats.
- De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
- Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.