Archief Internationalisering

Internationaliseringsvisie 2020: het opleiden van de Global Citizen 09-12-2014

Vision 2020 behelst voor de UT een ambitie op internationaal niveau. We realiseren ons dat het werkveld van de toekomstige afgestudeerden volledig internationaal wordt. Kennis wordt ontwikkeld in en voor een internationale context samen met internationale partners, gericht op de Grand Challenges. Studenten leiden we op als de Global Citizens van de toekomst.

Om die reden zijn de volgende internationale ambities onderwerp van gesprek door het College van Bestuur en de Decanen en Wetenschappelijk Directeuren:

  • § We willen inzetten op curricula die voorbereiden op een internationale carrière in binnen en buitenland. Daarbij besteden we aandacht aan de internationale dimensie binnen de opleidingen en het onderzoek.
  • § We willen deelnemen aan (internationale) netwerken van kennisinstellingen en bedrijven en zorgen voor het kapitaliseren van bestaande netwerken.
  • § We willen een aantrekkelijke internationale universiteitsgemeenschap zijn, waarin sprake is van een grote diversiteit en mobiliteit.
  • § We willen inzetten op een verhoging van de internationale instroom naar 640 studenten in de master.

Dit moet uiteindelijk leiden tot een universiteit waar de inhoud en vorm van het onderwijs in een internationale context plaatsvindt, met een gemêleerde internationale populatie van studenten en medewerkers en waarbij de consequenties daarvan vertaalt zijn in alle bedrijfsaspecten en uitingen van de organisatie.

Wat deze ambities voor de praktijk binnen de UT betekenen en welke gevolgen dit voor onderwijs, onderzoek en overige voorzieningen op de campus heeft, wordt nog door het College van Bestuur op diverse plekken binnen de UT besproken, o.a. ook met de Universiteitsraad. Voorstelbaar is dat het hele onderwijsaanbod in 2020 in het Engels te volgen is en dat zo veel mogelijk studenten in de bachelor een zinvolle buitenlandervaring opdoen. Maar ook faciliteiten die op de campus worden aangeboden worden op deze internationale ambities aangepast en er worden activiteiten op de campus georganiseerd die een internationale studentenpopulatie aantrekt. Een van de voorbeelden daarvan is de Summerschool CurisiousU.

Een update hiervan is te vinden op de Engelstalige website.