Archief Internationalisering

URaad stemt in met internationaliseringsvisie (20-05-2015)

De Universiteitsraad (UR) heeft haar instemming gegeven aan de internationaliseringsvisie: “2020 Educating the Global Citizen.” Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet in de uitvoering van de ambities van de UT die in Vision 2020 zijn vastgelegd.

Het belangrijkste discussiepunt met de UR betrof de voertaal van de bachelor opleidingen. Het College heeft bevestigd dat de keuze van de voertaal uiteindelijk een besluit op opleidingsniveau is waarin de decentrale medezeggenschap een adviserende bevoegdheid heeft.

Verder heeft de UR nadrukkelijk gevraagd om een implementatieplan indien een opleiding kiest voor Engelstaligheid. Toegezegd is dat er tijdig wordt gecommuniceerd over het veranderen van de voertaal en dat nominaal studerende studenten niet geconfronteerd worden met verandering van de voertaal tijdens de studie.

De implementatie van de internationaliseringsvisie zal in samenspraak met de decanen en portefeuillehouders internationalisering worden vormgegeven.
Eén van de aandachtspunten in de visie is het aantrekken van internationale studenten, vooral voor de masteropleidingen is dit een zeer noodzakelijk doel om na te streven. Er wordt een universiteitsbreed een discussie gevoerd over het masteraanbod, waarbij één van de acties op korte termijn het doorlichten van vijf masteropleidingen vanuit internationaal perspectief betreft. Daarnaast zal onder aansturing van het portefeuillehoudersoverleg internationalisering worden gewerkt aan een aantal knelpunten, zoals toelating van internationale studenten en scholarships.

Lees ook interview Victor van der Chijs over de internationaliseringsvisie (bron: UT Nieuws)

Zie voor andere updates Archief Vision 2020 Update