Archief ICT in Onderwijs

Ontwikkeling Digitalisering UT 09-12-2014

Ontwikkeling digitalisering onderwijs

Hoe gaat de UT gebruik maken van digitaal toetsen? Hoe en waar willen we inzetten op MOOC’s (Massive Open Online Courses, gratis online cursussen)? En hoe gaan we om met blended learning? Digitalisering in het onderwijs is een belangrijk speerpunt in de aangescherpte strategie Vision 2020.


De ontwikkeling van de UT-visie op digitalisering in het onderwijs is in het voorjaar van 2015 gereed. Ondertussen wordt er binnen de UT al op verschillende vlakken gewerkt aan digitalisering van het onderwijs. Natuurlijk hebben we bij de faculteit ITC al een schat aan ervaring met onderwijs op afstand. Met digitale ondersteuning voor toetsing en beoordeling worden pilots uitgevoerd bij enkele opleidingen. Verder is er een digitaal portfolio beschikbaar voor onze studenten, waarin academische vaardigheden kunnen worden vastgelegd.


Ontwikkeling MOOC’s

De UT ontwikkelt momenteel twee Massive Open Online Courses (MOOC’s). De thema’s van de MOOC’s zijn ‘Smart Cities’ en ‘Medical Imaging’. De MOOC’s worden in 2015 gelanceerd via Futurelearn.


Momenteel zijn twee teams bezig met het ontwerp van de MOOC’s. Een supportteam vanuit de diensten (ICTS, CES, B&A en M&C) biedt beide teams ondersteuning en advies op techniek, auteursrechten, marketing en natuurlijk onderwijskundige ondersteuning. Na de ontwerpfase starten de teams naar verwachting in februari met de productie van de digitale leermaterialen, waaronder video’s, toetsen en opdrachten. De planning is dat de inschrijving voor de eerste twee MOOC’s voor de zomer is geopend.


Voor MOOC’s is meestal geen bijzondere vooropleiding of voorkennis vereist. Een MOOC kan door iedereen, waar ook ter wereld, gevolgd worden. Het kan veel studenten trekken en is een ideale manier om de UT nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Voor drukbezette professionals is het een goede manier om zeer flexibel nieuwe kennis en kunde tot zich te nemen.


Meer informatie over digitalisering in het onderwijs: http://www.utwente.nl/ces/od/onderwijsinnovatie/TELT/