Archief ICT in Onderwijs

Learning 2020: Student Driven Technology Enhanced 15-06-2015

Informatie en communicatietechnologie (ICT) heeft een enorme impact op onze samenleving. Sector na sector wordt op zijn kop gezet door online aanbieders en mobiele devices. Is het onderwijs de volgende?


Juist een universiteit als de UT, met haar High Tech Human Touch profiel, kan zich onderscheiden op ICT-gebruik in het onderwijs. Er liggen bovendien kansen om de kwaliteit, efficiëntie en aantrekkelijkheid van het onderwijs te versterken.

Er is een visie geschreven die richting moet geven aan verdere initiatieven op dit gebied binnen de UT. De notitie ‘Student Driven & Technology Enhanced - ICT and the future of learning at the University of Twente,’ opgesteld door en werkgroep onder leiding van de decaan onderwijsvernieuwing, is het resultaat van discussies met medewerkers en studenten in verschillende bijeenkomsten en tijdens een werkbezoek aan Silicon Valley.


Het College van Bestuur bespreekt de notitie de komende periode met decanen en met de Universiteitsraad.


Het onderwerp ‘ICT in het onderwijs’ vormde tevens de UT-casus bij het evenement Create Tomorrow, waar ruim 20 studenten- en medewerkersteams input leverden. In de visie op ICT in het onderwijs zijn verschillende elementen van de daar opgehaalde concepten opgenomen. Het winnende studententeam – bestaand uit bestuursleden van studievereniging PROTO) en medewerkersteam – bestaand uit medewerkers van CES - van deze denktank hebben onlangs hun voorstel voor een innovatieve toepassing van ICT in het onderwijs gepresenteerd voor het College van Bestuur en de Decanen.


CLASSROOM OF THE FUTURE


Classroom of the Future, dat begin dit jaar is geopend en is gesitueerd in The Gallery bij het DesignLab, is een ruimte voor interactief projectonderwijs. De zaal is onder andere uitgerust met een videomuur, grote touchscreens en een rondrijdende robot. In deze nieuwe collegeruimte werken studenten zoveel mogelijk digitaal samen in projecten. De collegezaal van de toekomst biedt ruimte aan zo’n 120 studenten. Bekijk hier de film over classroom of the future:
Lees meer in het document “LEARNING 2020: STUDENT DRIVEN & TECHNOLOGY ENHANCED. ICT AND THE FUTURE OF LEARNING AT THE UNIVERSITY OF TWENTE” (Engels).