Archief ICT in Onderwijs

Dienstverlening video 20-05-2015

Initiatief CES en ICTS digitalisering in het onderwijs
Met digitalisering in het onderwijs als een van de thema’s uit Vision2020 wordt er op de UT steeds meer met video gedaan. Met de komst van MOOC’s komen deze initiatieven in een stroomversnelling. Op woensdag 4 maart organiseerde ICTS daarom in samenwerking met CES een bijeenkomst waarbij werd ingaan op de dienstverlening op het gebied van Video op de UT.

Bijeenkomst diensterlening video op de UT
De bijeenkomst van 4 maart was bedoeld om ideeën uit te wisselen en in gesprek gaan over samenwerkingsmogelijkheden, maar ook om te kijken waar op de UT met video wordt gewerkt en waar behoefte aan is. Tijdens de bijeenkomst werd verder nog een korte tour gegeven van de mini-DIY-studio die ICTS in Citadel heeft ingericht.

De mini DIY-studio
ICTS heeft een mini DIY (Do It Yourself) Studio in gebruik genomen in Citadel T201. De bedoeling van deze ruimte is dat ervaring op gedaan kan worden met het maken en editen van video’s met een “green screen” om zo statische of videobeelden toe te voegen aan een opname. ICTS biedt zo faculteiten en diensten laagdrempelig de mogelijkheid een kennisclip of een mini-MOOC op te nemen. De studio bij het ITC blijft vooralsnog gewoon de productiestudio voor het maken van MOOC’s.

Meer informatie en vervolgbijeenkomsten
ICTS en CES zijn van plan om in de toekomst vaker bijeenkomsten te organiseren over verschillende onderwerpen, om zo een netwerk van kennis en ervaring opbouwen. Allemaal met als doel gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen en ontwerpen van goed onderwijs.

Achtergrondinformatie op het gebied van digitalisering in het onderwijs is te vinden op:

-De website van de Onderwijskundige Dienst onder Technology Enhanced Learning & Teaching: www.utwente.nl/ces/od/onderwijsinnovatie/TELT 

-De website van ICTS over de dienstverlening op het gebied van video: www.utwente.nl/icts/diensten/catalogus/videodiensten