Vision 2020 up-to-date

Gamma meets bèta

Hoe kunnen we onze sociale en technologische krachten nog meer bundelen? Hoe gaan we nog betere oplossingen vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken? Een antwoord hierop is Tech4People, een initiatief vanuit de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS).

Tech4People is een programma dat is opgezet tijdens het fusieproces van de gammafaculteiten. Het is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de gamma en b├Ęta disciplines. Meer weten over Tech4People? Wat het heeft opgeleverd en wat ervoor heeft gezorgd dat dit succesvol is geworden? Bekijk dan snel de Tech4People-film.