UT - Vision 2020

UT - Vision 2020

Het gaat goed met de UT
Vanuit de unieke High Tech, Human Touch gedachte ontwikkelt de universiteit zich steeds verder in de technologie-, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Dit zien we terug in de sterke onderzoeksinstituten, de lichte stijging in bepaalde rankings en in de kwalitatief hoogwaardige opleidingen. Met de realisatie van onder andere het University College ATLAS, het Twentse Onderwijsmodel en Twente Graduate School tonen we aan pionier te zijn in hoger onderwijs. We zijn uitgeroepen tot de meest ondernemende universiteit, onder andere vanwege de innovatiecampus die de meeste voorzieningen voor innovatieve bedrijven biedt (bron: Elsevier). De “Keuzegids Universiteiten 2014” roemt de technische studies van de UT. Technisch Geneeskundigen van de UT worden voortaan als medische beroepsgroep erkend door opname in het BIG register. We zijn een ondernemende universiteit waar we allemaal trots op zijn.

Positie onder druk
Een meer kritische blik op de ontwikkelingen om ons heen en de wijze waarop de universiteit daar op inspeelt vertelt ons dat het nog beter moet. De primaire financieringsbron vanuit de Rijksoverheid staat onder druk.

tabel Rijksbijdrage (1e geldstroom) per student, 2000-2012


Het marktaandeel van de UT in het technologiedomein en internationaal gezien is te beperkt.

Tabel Marktaandeel internationale stud. (bsc)


Het profiel High Tech, Human Touch is niet duidelijk herkenbaar voor externe partijen en heeft nog onvoldoende invulling gekregen. De beoogde samenwerking op snijvlakken van technologie, gedrag en maatschappij krijgt tot nu toe nog beperkt gestalte.
Het onderzoek verdient meer focus en een nauwere koppeling met het masteronderwijs. De concurrentie neemt (inter-)nationaal sterk toe en de UT verliest haar koppositie op bepaalde terreinen. Als we niets doen marginaliseert de positie van de UT.

Trend keren
We gaan het tij keren door meer te sturen op verbinding en samenhang in onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. We behouden een scherp, samenhangend profiel met een technologische signatuur in een sociale context.

We versterken de verbinding binnen en tussen technologische en gedrag- & maatschappijwetenschappen. Het profiel wordt overal doorgevoerd en we gaan dit sterker uitdragen.

We richten ons daarbij op impact en het hebben van een leidende rol in het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op thema’s als Global Health, Veiligheid en Smart Cities.