Nieuwsarchief

Vision 2020: Vernieuwen - Experimenteren - Pionieren

Voor de zomer van dit jaar hebben we volop ingezet op het realiseren van een nieuwe visie voor de universiteit. Dat is gelukt mede met input die onder andere tijdens Create the UT of Tomorrow en andere bijeenkomsten door medewerkers, studenten, alumni en ambassadeurs van de UT is gegeven. We hebben er met z’n allen hard aan gewerkt om onze ambities te verwoorden in Vision 2020, waar de Universiteitsraad mee heeft ingestemd. De komende periode staat in het teken van de invoering van Vision 2020. Graag presenteren we je onze ambities nogmaals in onze brochure en informeren we je over het implementatietraject.

Vision 2020: vernieuwen - experimenteren - pionieren

De Universiteit Twente maakt vaart. Als universiteit leggen we de komende jaren de lat nog hoger en stellen onze ambities opwaarts bij. De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving.
Maatschappijgericht, synergie gedreven, ondernemend en internationaal georiënteerd zijn kernwaarden die centraal staan. Lees meer hierover in de brochure.


Drone view of Vision 2020

Studenten Industrieel Ontwerpen en Creative Technology hebben, in samenwerking met Martijn Zwart, docent Industrieel Ontwerpen, de nieuwe strategie van de universiteit letterlijk zichtbaar gemaakt. In hun drone view staat de campus centraal en worden de vier kernwaarden op een creatieve en interactieve manier weergegeven.

Implementatie Vision 2020

Intussen zijn er al diverse initiatieven genomen in het kader van Vision 2020. De volgende activiteiten zijn de afgelopen maanden van start gegaan:

  • de opening van het DesignLab
  • de benoeming van de Directeur Strategisch Business Development, Miriam Luizink, die een eerste plan bespreekt met diverse partijen
  • een visie internationalisering waar de laatste hand aan wordt gelegd
  • de diensten hebben hun activiteiten voor 2015 vertaald in een integrale aanpak
  • de voorbereidingen voor een ‘Summerschool’ zijn in volle gang
  • er zijn diverse initiatieven op het gebied van ICT in het onderwijs gaande, zoals de ontwikkeling van MOOC@UT: ‘Medical Imaging and its Clinical Application’ en ‘Smart Cities,’ en de inrichting van ‘Collegezaal van de toekomst’

‘Lokale initiatieven’

Verder maakt het College van Bestuur afspraken met de decanen, wetenschappelijk directeuren en directeuren van alle diensten over de vertaling van de UT-visie in een strategie voor hun eigen eenheden. Het jaarplan 2015 geldt hiervoor als startpunt, daarin moeten de ‘lokale’ initiatieven passend binnen Vision 2020 terug te zien zijn. In de najaarsgesprekken is dit het voornaamste gespreksonderwerp. Vanuit een projectmatige aanpak wordt door leden van het Strategisch Beraad (decanen en wetenschappelijk directeuren) samen met het CvB sturing gegeven aan de uitvoering van Vision 2020. Dit verloopt via vier sporen, zie de illustratie hieronder:

Icoonprojecten

Belangrijk onderdeel van de implementatie van Vision 2020 de komende jaren betreft de Icoonprojecten. Vanuit het Strategisch Beraad worden projecten geïdentificeerd.

Wat is een icoonproject? Dit zijn projecten die goed aansluiten bij de ambities van de UT (Vision 2020), een maatschappelijke en economische impact hebben en gericht zijn op het creëren van synergie tussen disciplines. Daarnaast moet er een behoorlijke mate van ondernemendheid uit spreken. Belangrijk is uiteraard dat er sprake is van een internationale oriëntatie in het beoogde icoonproject.

Heb je een idee of voorstel voor een icoonproject? Verras ons!

Een sterke UT vereist een instellingsbrede cultuuromslag waarbij iedereen medeverantwoordelijk is voor de ambities en het resultaat. We willen ook dat iedereen daadwerkelijk de kans krijgt om daar aan bij te dragen.
We ontvangen ook graag jouw ideeën voor ‘lokale initiatieven’, voor icoonprojecten en andere activiteiten. Maak het bij ons of je leidinggevende kenbaar. E-mailen kan ook altijd. Verras ons! Deel ideeën met collega’s bijvoorbeeld ook via Facebook.