Nieuwsarchief

Nieuwe strategie Universiteit Twente zet in op cultuuromslag

Gisteren is de nieuwe strategie van de Universiteit Twente voor het eerst gepresenteerd aan de URaad. Deze strategie is na een intensief traject van maanden in de afgelopen week door de Decanen en Wetenschappelijk Directeuren samen met het College van Bestuur vastgesteld.

De Universiteit Twente gaat zich veel sterker onderscheiden van andere universiteiten. Ze maakt vaart, legt de komende jaren de lat nóg hoger en stelt de ambities opwaarts bij. De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Dit vereist een cultuuromslag waarin de volgende kernwaarden centraal staan:

  • Maatschappijgericht; relevant/impact/daadwerkelijk verschil maken
  • Synergiegedreven; excellent in combinaties
  • Ondernemend en pionierend; de beste van Europa
  • Internationaal georiënteerd; Global Citizens van morgen

Collegevoorzitter Victor van der Chijs: “Wetenschappelijke excellentie is meer dan noodzakelijk maar niet meer voldoende voor ons. We moeten en willen ons aanvullend onderscheiden en zetten daarom nu versterkt in op het gericht innovatief combineren in onderzoek en in onderwijs. We willen voorop lopen met vernieuwende, toepasbare kennis en een uniek onderwijsaanbod in een onderscheidende omgeving. We wachten niet af, maar nemen zelf het heft in handen.”

De campus ontwikkelt zich tot inspirerende ontmoetingsplaats voor wetenschappers en studenten. Een community voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ondernemerschap wordt verruimd tot ondernemendheid van alle medewerkers en studenten: de wil en de mogelijkheid om te vernieuwen, experimenteren, pionieren en opzoeken van grenzen. Het werkveld van de UT wordt zeer internationaal. Kennis wordt ontwikkeld in en voor een internationale context samen met internationale partners en gericht op de Grand Challenges. Studenten worden opgeleid als de Global Citizens van de toekomst.

Victor van der Chijs: “Door de combinatie van wetenschappelijke excellentie, ondernemendheid en internationale oriëntatie moet onze maatschappelijke impact in 2020 groter zijn dan ooit. Wij stellen ons onverminderd op als partner van de regio en worden zo nog meer bepalend voor de regionale innovatiekracht.”

Een sterke UT in de toekomst is een internationale ontmoetingsplaats voor pioniers, voor ondernemers en voor mensen die het beste uit zichzelf willen halen door samenwerking met anderen, aldus de nieuwe strategie. De UT wordt een flexibele organisatie met minder zekerheden, maar met meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en vernieuwing.

Victor van der Chijs: “Dit vereist een instellingsbrede cultuuromslag. Wij moeten en willen echt ‘anders’ zijn dan de ‘rest’;bijvoorbeeld door de campus uit te bouwen als aantrekkelijke werk- en leefomgeving, het opereren in niches die anderen niet bestrijken, design te introduceren als integrerend concept over onze disciplines. We moeten ons laten zien en horen als opinieleider, een universiteit die voortdurend verrast en die niemand kan negeren.”

Om dit te bereiken zet de UT onder andere Business Development Teams in, zoekt het alternatieve (inter)nationale financieringsbronnen en wordt het idee van een Design Centre verder uitgewerkt ter ondersteuning van de inhoudelijke verbinding en samenwerking in onderwijs en onderzoek. De campus van de UT vormt daarbij één van de belangrijke onderscheidende elementen; een inspirerende, internationale ontmoetingsplaats.

Het nieuwe strategiedocument is bedoeld om bij alle medewerkers en studenten duidelijk te maken waar de universiteit over een aantal jaren wil staan. Een sterke UT vereist een instellingsbrede cultuuromslag waarbij iedereen medeverantwoordelijk wordt voor de ambities en het resultaat, en iedereen ook daadwerkelijk de kans krijgt om daar aan bij te dragen.

De nieuwe strategie is gebaseerd op inbreng van medewerkers en studenten verkregen tijdens werkbezoeken door het College aan faculteiten en instituten en in gesprekken met onder meer hoogleraren, ondersteunend personeel, Student Union en Raad van Toezicht. Verder zijn elementen van de ideeën uit de denktank Create the UT of Tomorrow verwerkt, zoals blended learning (de combinatie van e-learning en persoonlijk onderwijs op de campus als community voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling), de smart & living campus en de student als medevormgever van onderwijs.

Het College van Bestuur benadrukt dat de strategie bewust nog niet tot in detail is geconcretiseerd.

Dat is met opzet gedaan omdat de omgeving snel verandert maar vooral omdat medewerkers zelf het beste kunnen invullen wat er moet gebeuren om onze ambities waar te maken. Dat moet je niet vanuit ‘De Vleugel’ willen doen. We nodigen medewerkers en studenten uit om aan de hand van dit document na te denken over de invoering van de strategie en wat hun bijdrage daarin wordt,“ aldus Van der Chijs.

Het College van Bestuur haalt via de facultaire bijeenkomsten die in juni zijn gepland de reacties op. Het document wordt in mei en juni opnieuw besproken met de URaad, die instemmingsrecht op de instellingsstrategie heeft.

Meer informatie: het volledige document is hier te lezen (intranet).
Contactpersoon: Bertyl Lankhaar, Woordvoerder College van Bestuur, tel 053 489 2210