Nieuwsarchief

De universiteit vanuit een ander perspectief

Winnaars denktank stijgen naar grote hoogte.

Op donderdag 12 juni maakten de winnaars van Create the UT of Tomorrow een ballonvaart over de campus van de universiteit. Bijna 300 medewerkers, studenten en alumni namen deel aan de denktank over de toekomst van de Universiteit Twente. Vier groepen wonnen de hoofdprijs. Mixed Vision, Utopia, Toxy Turbo's en Net Worth krijgen letterlijk de kans om de universiteit vanuit een ander perspectief te zien. 

Het evenement Create the UT of Tomorrow vond op 1 april plaats en leverde vele waardevolle en creatieve ideeën op. Zo is de groep Mixed Vision voorstander van veel keuzevrijheid voor studenten. In hun voorstel is het onderwijs georganiseerd als een festival. De groep Utopia vroeg zich af hoe de universiteit een wereldwijde impact kan hebben en hoe studenten kunnen worden opgeleid tot flexibele professionals. De Toxy Turbo's kwamen met ideeën om spontane contacten tussen de universiteit en het bedrijfsleven te stimuleren. De universiteit moet zich ook letterlijk meer laten zien. Net Worth richtte zich op de vraag hoe we ons zo kunnen organiseren dat we innovatief onderzoek bevorderen en flexibel kunnen werken.

De vier winnende groepen presenteerden op 12 juni hun ideeën en voorstellen aan het Strategisch Beraad. Dit beraad bestaat uit het College van Bestuur, decanen en wetenschappelijk directeuren. Daarnaast worden alle voorstellen die voortkomen uit Create gebundeld in het bidbook dat binnenkort verschijnt.

Ontmoeting en beleving

Susanne Wichman, programmaleider, kijkt tevreden terug op het evenement. Wichman: "De denktank heeft ons vele inspirerende ideeën opgeleverd. Een aantal wordt nu verder uitgewerkt en sommige ideeën zijn al opgenomen in het concept strategiedocument. Zo kwam in veel voorstellen de campus voorbij als een belangrijke plek voor ontmoeting en beleving. Deze gedachte komt ook nadrukkelijk terug in het concept strategiedocument."

De regio als magneet

Een idee dat nog verder uitgewerkt wordt, heeft betrekking op het profileren van de regio Twente. Wichman vervolgt: "We kregen van veel groepen terug dat de universiteit en de regio Twente nog meer moeten samenwerken met partners en netwerken wereldwijd. Onze regio moet zich ontwikkelen als de spil van de wereld, die als een magneet interessante partners aantrekt. De universiteit speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben daarom studenten van de opleiding European Public Administration gevraagd om een essay te schrijven over hoe Twente als regio zich internationaal beter kan profileren en welke rol hierbij is weggelegd voor de universiteit."

Denktank 24/7

Studenten en medewerkers zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de uiteenlopende vraagstukken. Zo ook bij het idee om medewerkers, niet één dag per jaar, maar continu de mogelijkheid te geven om ideeën uit te wisselen. Binnen het TOM-onderwijs ontwikkelen studenten Technische Informatica een applicatie die een denktank 24/7 mogelijk zou kunnen maken.

Vervolg

Mogelijk krijgt Create the UT of Tomorrow een vervolg. Susanne Wichman: "We overwegen om ieder jaar een event te organiseren dat samenhangt met de strategie en waarbij de uitwisseling van kennis centraal staat. Maar áls het allemaal doorgaat, krijgt de dag uiteraard een heel andere opzet. De universiteit wil vernieuwend en creatief zijn, dus: practice what you preach."