Denk Mee

Denk Mee

Een stuurgroep van UT-professionals ontwerpt en bewaakt het proces om tot nieuwe (uitgewerkte) ideeën te komen.

Meer informatie volgt. Programmaleider is Susanne Wichman.

Elze Ufkes (BMS)
René Torenvlied (BMS)
Peter Timmerman (Studium Generale)
Jerom van Geffen (Student Union)
Tom Mulder (S&B)
Bertyl Lankhaar (AZ/M&C)
Susanne Wichman (S&B)