Create UT of tomorrow

Create UT of tomorrow

Op 22 april a.s. vindt de landelijke denktank Create Tomorrow voor studenten uit het hele land plaats. Ook medewerkers van de UT kunnen dit jaar hieraan deelnemen. Het is een vervolg op het vorig jaar georganiseerde Create the UT of Tomorrow.

De ideeën van vorig jaar gingen onder andere over onderwijstechnologie, online-onderwijs, ‘onderwijs op maat’, het gebruik van ‘augmented & virtual reality’, ‘smart’ campus en universitaire (digitale) netwerken.

Welke investeringen zou jij de komende 5 jaar in het onderwijs willen doen? Denk en ontwerp mee aan duurzaam onderwijs van de toekomst! Er is nog plek voor een enkele teams. Meld je hier aan.

Meer informatie: http://www.createtomorrow.nl/en/employees/

Met vriendelijke groet,

Victor van der Chijs
Voorzitter College van Bestuur