Blog CvB

van der Chijs gastheer bijeenkomst VSNU, 12-03-14

Victor van der Chijs gastheer regiobijeenkomst VSNU over toekomststrategie Nederlandse universiteiten, 12 maart 2014

Deze woensdag treed ik samen met mijn collega Sibrand Poppema van de Rijksuniversiteit Groningen op als gastheer van de eerst regionale 'Duin- en Kruidbergconferentie’ in Zwolle. Deze regiobijeenkomst is onderdeel van het traject van de Nederlandse universiteiten (VSNU) om te komen tot een toekomststrategie voor de Nederlandse Universiteiten. Voor de zomer vorig jaar is dit traject gestart met een conferentie in aanwezigheid van zowel de bestuurders van de Nederlandse Universiteiten als ook de minister van OCW, politici, topmensen uit het bedrijfsleven en studenten; in conferentieoord ‘Duin- en Kruidberg,’ vandaar de naamgeving. Als vervolg hierop organiseren we vijf regionale bijeenkomsten, de eerste nu dus door de RUG en de UT. Dit past goed in het traject dat we nu bij de UT hebben ingezet om onze strategie aan te scherpen en om over de universiteit van de toekomst na te denken.

Bij ‘onze’ regiobijeenkomst zijn er decanen en wetenschappelijk directeuren, hoogleraren en ATLAS-studenten van de UT aanwezig, maar ook externe stakeholders, zoals Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede, Gerben Edelijn, CEO Thales en UT-alumnus Dennis Schipper, CEO Demcon en eveneens UT-alumnus. 

Het thema van de oploop gaat over 'Internationalisering en regionale functie’. Universiteiten opereren steeds meer in een internationale context en hebben tegelijkertijd een regionale functie. De spanning tussen deze twee aspecten is voor de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen goed voelbaar in strategische vragen rond het ‘graduate onderwijs,’ op Master- en PhD-niveau, maar ook in de keuzes voor onderzoekspeerpunten. Tijdens deze bijeenkomst denken we na over de mogelijkheden om zowel de internationale positie als ook de regionale functie van universiteiten te versterken.

De bijeenkomst start met inleidende pitches over hoe de universiteit er in 2025 uit zou moeten zien, door Peter den Oudsten, Gerben Edelijn en twee van onze ATLAS-studenten: Rick Groenendijk en Hannah Mulder. Onze studenten geven aan dat de universiteit haar monopolie op kennis en kennisoverdracht al lang heeft verloren en zich moet richten op het aanleren van generieke academische vaardigheden in een inspirerende omgeving. Gerben Edelijn sluit zich hierbij aan en legt bovendien de nadruk op de ‘ingenieurende vaardigheden.’ Daarnaast bepleit hij het belang van een sterke positie van Europa in de kennis en economie: “zorg dat niet teveel kennis en activiteiten wegvloeien naar China en India.” Voor Peter den Oudsten is de aanwezigheid van een universiteit in de regio cruciaal voor de economie: “als we hier geen universiteit meer hebben, dan loopt de economie met zeker 80% terug!.”

We besluiten de bijeenkomst met de volgende statements:

  • De Nederlandse universiteiten zouden gerichter hun speerpunten op elkaar moeten afstemmen zodat we als collectief in internationaal opzicht sterker staan.
  • Zorg voor goede netwerken met het (regionale) bedrijfsleven waar beide partijen meerwaarde uit halen.
  • Universiteiten moeten zich op een breder gebied richten dan de huidige traditionele regio’s.
  • Internationalisering is een vanzelfsprekendheid: een rem op Europese ontwikkelingen zet alle Nederlandse universiteiten voorgoed op achterstand.

Al met al een nuttige bijeenkomst die goed aansluit bij ons eigen strategieproces.