Blog CvB

Singapore 24-02 t/m 28-02 II

We beginnen de dag met een bezoek aan CREATE, een onderzoeksagentschap dat direct onder de verantwoordelijkheid van de prime minister van Singapore valt. CREATE houdt zich bezig met de uitvoering van de Singaporese versie van ons Topsectorenbeleid. Singapore heeft, net als Nederland, een aantal prioritaire onderzoeksgebieden benoemd gerelateerd aan haar eigen maatschappelijke uitdagingen zoals voedselveiligheid, water en energie. Binnen die thema's zijn aanzienlijke hoeveelheden geld beschikbaar gemaakt om in samenwerking met Singaporese, maar ook buitenlandse universiteiten onderzoek te doen in centers of excellence.

Ik ben vooral onder de indruk van de voortvarendheid waarmee Singapore deze uitdagingen vervolgens aanpakt. Dit land is duidelijk massief aan het investeren in kennis en wel op een zodanig tempo dat wij ons moeten afvragen wat het Nederlandse of wellicht Europese antwoord moet zijn. Terwijl ik dit schrijf zie ik net een verklaring van minister Bussenmaker binnenkomen dat zij van mening is, dat er voldoende in Nederlands onderzoek wordt geïnvesteerd. Nederland wil de concurrentiestrijd dus niet aangaan. De minister gaat gelukkig over anderhalve maand zelf ook naar Singapore en ik raad haar met klem aan hier even rond te kijken. De centers bieden de UT in ieder geval, in samenwerking met de Singaporese universiteiten, interessante mogelijkheden. Wat ook opvalt is de geweldige CREATE campus, die bruisend is en trots uitstraalt. Die kant moeten we met onze eigen campus nu ook snel op.Foto maquetteOok een duidelijk voorbeeld van de voortvarendheid is de manier waarop de chairman van A*STAR (waar we gisteren eerste besprekingen hadden, zie boven), mr. Lim Poh, bezig is met het stimuleren van het onderwijs en onderzoek in Singapore. Mr. Lim is een oud-generaal en leidt het lokale innovatiebeleid dan ook als een militaire operatie. Kennis is immers macht. Hij blijkt erg goed op de hoogte te zijn van de innovatiesystemen in de wereld inclusief die van Nederland, en hij weet feilloos wat wij bij de UT doen en waar we goed in zijn. Na de plechtige korte ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst spreken we tijdens de aansluitende lunch met hem over de kansen in Singapore voor Nederlandse kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de UT in het bijzonder. Mij is duidelijk dat wij in Nederland echt het innovatiebeleid flink moeten aanscherpen en veel meer in kennis moeten investeren, willen we net als Singapore onderwijs en onderzoek serieus ondersteunen en wetenschappelijke talenten binden. Een lichtpunt is, dat al onze gesprekspartners op deze reis onder de indruk zijn van het ondernemerschap en het aantal spin offs van de UT en graag willen leren hoe ook zij hun investeringen kunnen omzetten in meer bedrijven.Vervolgens gaan we op bezoek bij de Nanyang Technical University (

Foto WelcomeNTU). Een erg succesvolle universiteit met een vergelijkbaar profiel als de UT, maar dan wel met een veel grotere omvang. Opvallend genoegd is NTU er in geslaagd om in een beperkt aantal jaren een excellente research universiteit op te zetten. En dat blijkt ook uit de uitzonderlijke hoge positie op de rankings, waar in Azië en zeker in het competitieve Singapore erg veel waarde aan wordt gehecht. Ik maak een mentale aantekening daar toch nog eens goed naar te kijken. Het bezoek aan NTU is zonder meer succesvol. Ze staan duidelijk open voor meer samenwerking en we hebben afgesproken om te starten met studentenuitwisseling en snel verder te praten over mogelijke samenwerking rondom het thema gezondheid.

‘s Avonds zijn we als eregasten uitgenodigd voor een diner op de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Singapore. Daarnaast waren er ondernemers uit Singapore, mensen uit de onderzoeksagentschappen en universiteiten aanwezig om te discussiëren over ondernemerschap. Ik geef een uitleg over het topsectorenbeleid en over Kennispark. Het is erg interessant om te horen hoe Singapore probeert om de investeringen in onderzoek te valoriseren. Een cruciaal onderscheid tussen de aanpak in Singapore en die van Twente ligt volgens mij in de ondernemende houding van onze studenten en onderzoekers. In Singapore wordt top-down gezocht naar innovaties die naar de markt kunnen worden gebracht. In Twente zorgen we er vooral voor dat de instrumenten beschikbaar zijn en studenten en onderzoekers worden geattendeerd op de mogelijkheid om een spin-off te starten. Het gaat daarbij veel meer om het creëren van een duurzaam innovatie-ecosysteem, dan op het sturen op output. Misschien moeten we eens kijken of we niet naar een mengvorm toe moeten. Na het diner praten we nog geruime tijd na over hoe we de UT versneld in de vaart der volkeren kunnen opstuwen. Het was een lange maar rijke dag.