Blog CvB

Singapore 24-02 t/m 28-02 I

Door: Victor van der Chijs

Reisgenoten: Hans Hilgenkamp, Julius Vancso en Sander Lotze

Vandaag was een inspirerende en leerzame dag. Allereerst zijn we op bezoek gegaan bij het onderzoeksagentschap van Singapore A*Star waar we later deze week als enige Nederlandse universiteit een Memorandum of Understanding mee gaan tekenen om structureel PhD’s uit te wisselen. A*STAR is in feite veel meer dan een publiek onderzoeksagentschap; ze hebben de financiële middelen om fundamenteel en toegepast onderzoek te stimuleren en uit te voeren. Dat doen ze gedeeltelijk door zelf onderzoekscentra op te zetten in samenwerking met de twee grote Singaporese universiteiten National University of Singapore (NUS) en Nanyang Technical University (NTU), die we de komende dagen nog zullen bezoeken.

Daarnaast is A*STAR erg actief met het uitsturen en ontvangen van masterstudenten, PhD kandidaten en post docs. En ook in de valorisatie van het onderzoek spelen ze een belangrijke rol. A*STAR is op haar beurt erg nieuwsgierig naar hoe de UT zoveel spin-offs genereert. A*STAR bouwt al tien jaar consciëntieus aan de weg om de positie van Singapore als kennishub in Azië nog verder uit te bouwen - met een gerichte strategie en het beschikbaar hebben van substantieel onderzoeksgeld.

In Nederland wordt helaas nog steeds ernstig onderschat hoe groot de concurrentie van het Verre Oosten op het gebied van R&D is, terwijl dit bepalend zal zijn voor wie in de toekomst de leidende positie op de wereldmarkten zal vervullen. Ik ben in ieder geval blij dat we de samenwerking tussen onze universiteit en A*STAR nu ook structureel vorm kunnen geven. Tijdens een rondgang later in de ochtend door een aantal verschillende labs waarbij door onderzoekers verschillende projecten werden gepresenteerd hebben Julius Vancso en Hans Hilgenkamp meer in detail verkend waar de mogelijkheden liggen voor toekomstige samenwerking die o.a. met behulp van A*STAR kan plaatsvinden. 

Foto gezelschap

‘s Middags hebben we een bezoek gebracht aan de Singapore University of Technology and Design die gezamenlijk met MIT is opgericht. Ze zijn pas een paar jaar van start, maar ook hier spat de ambitie er van af. Het onderwijs is in eerste instantie gericht op het undergraduate niveau (Bachelor), maar gebaseerd op een voor Singaporese begrippen revolutionair pedagogisch model gebaseerd op het MIT dat doet denken aan een mix van het Twentse TOM en ATLAS. Studenten leren door problemen gezamenlijk in groepsverband te bespreken onder begeleiding van een tutor. Het curriculum is breed opgezet en studenten hebben de kans om het geleerde direct om te zetten in de praktijk via de talloze werkplaatsen. Daarnaast starten ze nu de gedachtenvorming over het graduate onderwijs en hun onderzoeksambities. Een ontwikkeling die we op de voet zullen blijven volgen.

SUTD wil met deze interdisciplinaire opzet ook meer creativiteit in haar curriculum brengen. Of dat lukt valt nog te bezien; op mij kwam het nog wat stijfjes over, maar wellicht komt dat, omdat ik weet hoe losjes de meest succesvolle Nederlandse creatieve bedrijven zijn georganiseerd. Na het bezoek aan SUTD heb ik direct informatie doorgestuurd naar Vanessa Evers (EWI), die voor de UT hard bezig is met het vormgeven van interdisciplinair onderzoek en onderwijs.

Tijdens ons bezoek aan de SUTD hebben we tevens Jos van Hillegersberg (MB) ontmoet. Hij werd deze week door SUTD uitgenodigd om verder te praten over de samenwerking op het gebied van ICT voor decision en collaboration wat kan worden gebruikt in hun curriculum. 

In de namiddag spraken we uitgebreid met Jaap Werner, de Nederlandse ambassadeur in Singapore. Voor wie het nog niet duidelijk was: Singapore heeft meer dan de volle aandacht van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse universiteiten. Dat wordt binnenkort opnieuw bevestigd door een bezoek van Jet Bussemaker, onze minister van OCW, aan Singapore.  We hebben ons kunnen presenteren met unieke kenmerken die ons onderscheiden van andere kennisinstellingen. Tevens aangegeven dat wij niet alleen op zoek zijn naar samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten, maar ook open staan voor Aziatische bedrijven die de know-how van de UT willen benutten door hun R&D naar Nederland over te brengen. Morgen zullen we op uitnodiging van de ambassadeur tijdens een diner in zijn residentie verder praten over ondernemerschap samen met Singaporese en Nederlandse gasten uit het bedrijfsleven en de Singaporese universiteiten. 

De dag eindigt met een diner met UT eredoctor Wolfgang Knoll (directeur van het Austrian Institute of Technology) die ons een mooi inkijkje gunt in de kansen binnen het hoger onderwijs in Singapore, waar hij zelf ook al talloze jaren in actief is. 

Lees hier het artikel ‘UT gaat samenwerken met Singapore’.