Blog CvB

UT Ambassadeurs over Vision2020

Vorige week kwam een delegatie van UT-Ambassadeurs bij elkaar in de bestuursvleugel om met Kees van Ast en mij te spreken over Visie 2020, de nieuwe strategie op hoofdlijnen van de UT.

Foto gezelschapFoto gezelschapFoto gezelschap

De UT-Ambassadeurs zijn een groep van zo’n 50 top-alumni en – relaties die een paar keer per jaar bij elkaar komt om te reflecteren op ontwikkelingen aan de UT. In een aangename open en constructieve dialoog zijn de inhoudelijke elementen van de visie grondig besproken. Naast  scherpe analyses en verfrissende reflecties vielen mij in het bijzonder ook de grote mate van betrokkenheid en inhoudelijke verbondenheid  van onze ambassadeurs op. Van hun kant waren de ambassadeurs van mening dat de UT met Visie 2020 geïnspireerd en met ambitie de toekomst inkijkt en de uitdagingen aangaat waar ze mee geconfronteerd wordt. De ambassadeurs benadrukten het belang van ‘reputatie’-building en profilering voor het bestaansrecht van de UT. Alleen door duidelijk te kiezen voor disciplines waar we echt goed in zijn, kan de UT een reputatie opbouwen die werkelijk onderscheidend is en excellentie uitstraalt. Naar de mening van de ambassadeurs is het noodzakelijk om ook binnen onze huidige sterktes verder te focussen en de UT te profileren op deelgebieden om onderscheidend en excellent te kunnen zijn. Het selectief  investeren in eigen activiteiten (kiezen!) en samenwerking zoeken met sterke andere partijen, zowel kennisinstellingen als bedrijfsleven, vanuit het oogpunt van complementariteit, zijn benoemd als aandachtspunten voor de implementatie van Visie 2020. Kees en ik hebben onze dank en waardering uitgesproken voor de inbreng van de ambassadeurs en aangegeven dat we de inhoudelijke discussie met hen graag willen voortzetten.

Foto gezelschap in sportcentrum

Ter afsluiting zijn we naar de kantine van het sportcentrum gewandeld waar we samen met een flinke groep studenten het Nederlands elftal hebben toegejuicht. De overwinning van Oranje was de ideale afsluiter van een bijzondere bijeenkomst. Met dank aan het sportcentrum voor de gastvrijheid en de complimenten aan ‘Slagvaardig’, de knotsbalvereniging die de bardienst draaide, voor de snacks en pitchers pils.