De voorstellen die tijdens Create the UT of Tomorrow worden gedaan door de medewerkersteams van de UT, worden beoordeeld door een vijfkoppige jury, bestaande uit:

Victor van der Chijs, Voorzitter College van Bestuur
Ed Brinksma, Rector Magnificus
Miriam Luizink, Directeur Strategisch Business Development
Hans Hilgenkamp, Decaan faculteit TNW
Jerom van Geffen, Voorzitter Student Union