Create UT of tomorrow

Create UT of Tomorrow 2014

45 IDEAS TO CREATE THE UT OF TOMORROW

In dit ‘bidbook’ zijn alle ideeën samengevat die tijdens de denktank ‘Create the UT of Tomorrow’ naar voren zijn gekomen. Op 1 april jl. hebben zo’n driehonderd enthousiaste medewerkers, studenten en alumni vol enthousiasme met elkaar creatieve en verrassende voorstellen voor de toekomst van de UT bedacht. Uitgangspunt voor deze denktank vormde het conceptdocument Vision 2020 waarin de UT ambities voor de komende jaren zijn geformuleerd.

Donderdag 12 juni maakten de winnaars van Create the UT of Tomorrow een ballonvaart over de campus van de universiteit.

Voorbij de comfortzone

Medewerkers, studenten en alumni aan de slag voor de universiteit van morgen

Op dinsdag 1 april vond het evenement Create the UT of Tomorrow plaats. Bijna 300 medewerkers, studenten en alumni namen de uitdaging aan om na te denken over de toekomst van de universiteit. Met de opdracht: ga voorbij je comfortzone en kom met onverwachte en verrassende ideeën, ging iedereen enthousiast aan de slag. Vijf groepen mochten hun voorstellen voor de toekomst presenteren. Zij maakten kans op de publieks- en juryprijs: een ballonvlucht over de campus om zo de universiteit in een ander perspectief te zien.

De publieksprijs werd gewonnen door Mixed Vision. Deze groep is voorstander van veel keuzevrijheid voor studenten. In hun toekomst mogen studenten hun eigen curriculum zelf vorm geven. Het onderwijs is georganiseerd als een festival. Om dit idee kracht bij te zetten bedachten zij de Festivaliz'UT. Een science festival waar massa's mensen op af komen om te zien wat de universiteit te bieden heeft op het gebied van onderwijs en onderzoek. En iedereen kiest zijn eigen (festival)programma.

De groep UTopia won de juryprijs. Zij vroegen zich af hoe de universiteit een wereldwijde impact kan hebben en hoe studenten kunnen worden opgeleid tot flexibele professionals. Om hun ideeën uit te leggen, maakten ze gebruik van de metafoor van een modern internationaal restaurant: sterke banden op regionaal niveau, maar ook op wereldniveau in staat om excellente colleges te geven. Via moderne technologie en techniek is ons onderwijs wereldwijd toegankelijk.

Energieke sfeer

Niet alleen de winnaars zijn blij, ook de andere deelnemers zijn positief gestemd over het evenement. Zo geeft Valentine Veenhof aan: "Er hangt hier een hele positieve en energieke sfeer. Iedereen is heel enthousiast. Ik hoop dat dit enthousiasme ook overspringt op de mensen die helaas vandaag niet aanwezig konden zijn."

De organisatie van het evenement kijkt ook tevreden terug. Susanne Wichman, programmaleider van Create the UT of Tomorrow, zegt hierover: "Het was erg inspirerend te ervaren hoeveel energie en werklust er aan de dag werden gelegd.  De deelnemers werkten met veel toewijding samen. Dit leidde tot opvallend creatieve ideeën. Deze ideeën zijn verder in samenhang te beschouwen en kunnen zeker leiden tot een aantal mooie stappen voor de universiteit."

Vervolg

Alle groepen kunnen nog tot en met 8 april hun (meer) uitgewerkte voorstel mailen naar de jury via CreateUT@utwente.nl. Uit alle voorstellen wordt nóg een winnaar gekozen worden. Vervolgens worden alle voorstellen verwerkt in een samenvattend overzicht en bekend gemaakt. De stuurgroep van Create the UT bekijkt alle voorstellen en put hieruit inspiratie bij het vormgeven van het continue proces voor strategievorming.

Het programma kreeg een vrolijke noot door Frank Los, visual designer. De hele dag maakte hij de ideeën van de verschillende groepen op een leuke manier inzichtelijk.