3 juni 2014

Verantwoordelijkheden lager in de organisatie (ondernemendheid)

1. ‘Pro-actief ‘ en ‘ondernemend’ klinkt motiverend, maar dat lijkt al snel vertaald te worden in ‘moeten’. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Antwoord: Het is beide aan de orde. Er ligt een ambitieuze visie met grote uitdagingen en daar moeten we allen een bijdrage aan leveren. Voor de diensten ligt er een uitdaging om het primaire proces op optimale wijze te ondersteunen. Maar we willen ruimte creëren; je mag ondernemend zijn. Ondernemendheid zit bij de diensten in hun ondersteunende rol; onze verbinding met het primaire proces.

2. Welke doelen streven we na met de nieuwe visie? Hoe wordt ons succes bepaald?

Antwoord: Het is moeilijk te zeggen wanneer we succes hebben. Voorbeeld zijn als we de meest ondernemende universiteit van de EU zijn, een toenemend aantal studenten of het aantrekken van talentvolle onderzoekers.

3. Binnen welke termijn wordt de visie naar strategie vertaald?

Antwoord: We willen niet alles vastleggen in beleid, maar juist ruimte voor nieuwe ideeën en uitvoering laten. Mensen kunnen de ruimte pakken, maar ideeën worden altijd weer aan de visie getoetst. Besluiten zullen nu, later of tussendoor genomen worden. Een voorbeeld hiervan is het ‘Design Centre:’ we hebben een visie, maar we moeten aan een concrete vertaling werken. De geformuleerde visie is een gezamenlijk beeld voor 2020 en van daaruit werken we verder.

4. Er wordt ‘meer maatschappelijke impact’ en ‘onszelf meer laten horen (publiciteit)’ genoemd, maar hoe moeten we dat doen?

Antwoord: De Jonge Akademie van de Universiteit Twente (JA@UT) en de dienst M&C heeft onlangs nog gesproken over wetenschapscommunicatie. Bijvoorbeeld M&C heeft specifiek hierin een belangrijke taak en werkt actief aan het "spotten" en "voorbereiden" van interessante nieuwsitems. M&C weet wat nieuwswaarde heeft en probeert daar pro-actiever mee aan de slag te gaan.

5. Er wordt gesproken over een gezamenlijk jaarplan van de diensten. Waarom zijn dan bijvoorbeeld gescheiden informatiebijeenkomsten voor OBP en WP over de nieuwe strategie?

Antwoord: CREATE the UT of tomorrow was een goed voorbeeld van hoe WP, OBP en studenten bijeen kwamen. Wij scharen dit ook onder “ondernemendheid:” zoek het contact op, neem het risico. Er is veel begrip over-en-weer, zolang men met elkaar spreekt en helder maakt waarom bijvoorbeeld iets op zich laat wachten.