Terugkoppeling facultaire bijeenkomsten Vision2020

Verslag bijeenkomst ITC – Vision2020

UPDATE 01/07/14: Tijdens de tweede bijeenkomst van ITC is er gesproken en gediscussieerd over ‘MOOC’S and distance education’ en over STARS (Spurring a Transformation for Agriculture through Remote Sensing). Klik op de links om de betreffende PowerPoint presentatie te bekijken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerste Bijeenkomst

Auditorium, ITC
Aantal bezoekers: ca. 90-100 (OBP en WP gemengd)

Webmap – Rolf de By

Het ITC is op dit moment bezig een interactieve kaart te ontwikkelen die inzichtelijk maakt waar ter wereld de studenten na afstuderen naartoe zijn gegaan. Het gaat in totaal om 24590 studenten. Hierop staan ook de short courses (1-3 weken) aangegeven, een concept dat verder binnen de UT nog onbekend is.

Internationale samenwerkingen ITC/UT - Dinand Alkema

Internationaal samenwerken is de ‘core business’ van het ITC. Hiermee zijn zij al jaren succesvol. Deze kennis wil het ITC graag met de UT delen, om zo samen verder te komen. Er wordt altijd gewerkt met technologie, toegepast op de mens (vaak in ontwikkelingslanden). Samenwerken op een internationaal niveau wordt altijd gedaan door mensen is het uitgangspunt, niet door instituten.

De 4 thema’s uit de Ploumen nota staan sterk in relatie tot de thema’s waarmee het ITC zich bezig houdt. Er wordt met de vorming van onderzoeken/projecten ingegaan op die verzoeken vanuit Den Haag, maar ook geïnitieerd vanuit eigen krachten.

Twente Water Center is een goed voorbeeld van bundeling van krachten op internationaal niveau. Dit is een samenwerking tussen ITC, CTW en EEMCS en MB.

Initiële MSc – Victor Jetten

De integratie van het ITC binnen de UT komt ook terug in de vorming van de nieuwe MSc. Er wordt meer gebruik gemaakt van kennis, door deze kennis ook te delen. Het is een onderwijsvorm die sterk lijkt op TOM. Multidisciplinaire aanpak is essentieel voor de problematiek die hierbij centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van risico’s op rampen (risicomanagement, aardobservatie, communicatie, psychologie, economie etc.).

Discussie

Misschien kan de UT ook meer ‘summer schools’ aanbieden met internationaal bekende en vooraanstaande sprekers. Dit kan ook financieel wat opleveren.

Hoe trekken wij de beste mensen aan?

A: We moeten ons talent maximaal benutten: als instelling, medewerkers en studenten. We kunnen ondernemend zijn en onze kansen zien en pakken. We zoeken de niches waarin wij excelleren met een scherp profiel en daar zoeken we de best passende studenten bij. De initiële MSc zoals nu in vorming binnen ITC is hier een goed voorbeeld van. We kunnen andere instellingen misschien niet verslaan, omdat we een relatief kleine speler zijn, dus we zullen moeten samenwerken. De samenwerkingen die we hebben zeggen veel over ons als universiteit en zetten ons in de markt. Dit maakt ons een aantrekkelijke instelling om te komen studeren.

Eerder is de strategie niet echt geoperationaliseerd, hoe gaan we dat nu aanpakken?

A: De strategie zoals eerder geformuleerd hoeft niet opnieuw te worden opgesteld, maar alleen te worden aangescherpt. Bij de implementatie van een nieuwe strategie kwam veel meer kijken. Daar zijn we voor een groot deel al in geslaagd, maar we kunnen er nu samen nog wat scherper naar gaan kijken.

Bij het evenement ‘Create’ wordt ook gesproken over het betrekken van regionale partners, maar we willen ook internationaliseren. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?

A: We blijven een regionale functie houden, die we moeten en ook willen blijven vervullen. Veel van de Bachelorstudenten komen uit de regio, maar we zijn ook een groot werkgever. Het is niet óf, maar én. We kunnen daarnaast ook zeker een belangrijke internationale speler en samenwerkingspartner worden.

Wat is ‘internationalisering’ eigenlijk? Daar lijken nogal misverstanden over te bestaan.

A: We worden een speler in het internationale veld. Dat doen we door internationaal samen te werken, maar ook door onderwijs en onderzoek aan te bieden dat internationale relevant is en interesse wekt. Op onderzoeksgebied doen we dit al heel sterk.

Op het gebied van onderwijs kunnen we dat zeker nog verder versterken. Een internationale instelling zijn is meer dan ‘vertalen’, maar ook een internationale ervaring bieden. Dat doen we deels door bijvoorbeeld ook studenten tijdelijk naar het buitenland te sturen en uit het buitenland te halen. Online kunnen we deze groepen makkelijk bereiken, maar de ‘ervaring’ blijft voor ons een belangrijke focus.

Wordt internationalisering in de vorm van ontwikkelingssamenwerking onderdeel van de strategie?

A: Op dit moment is niet voor ogen om ontwikkelingssamenwerking focus te maken van de UT als geheel. Wel gaan we de opgedane ervaringen natuurlijk meenemen en het ITC als netwerkvehicel laten fungeren. Werven in minder voor de hand liggende landen (naast de juist wel voor de hand liggende landen) is wel een punt van aandacht, wat het ITC al heel goed doet en de UT als geheel van kan leren.

In hoeverre kijken we naar hoe andere universiteiten werken?

A: We leggen bezoeken af en hebben contacten over de hele wereld. Natuurlijk praten we dan ook over strategievorming en ervaringen. De ervaringen die we daar ophalen toetsen we en nemen we waar mogelijk en wenselijk ook mee. Op 21 mei, tijdens de innovatielezing, hebben we een spreker uit het buitenland uitgenodigd die deze ervaringen daar ook met ons komt delen.

Hoe letten we op het gat tussen aanmeldingen en inschrijvingen op internationaal niveau?

A: Hierbij kunnen we de kennis en ervaringen van het ITC zeker gebruiken. Ervaring leert al dat het aandeel studenten dat daadwerkelijk komt na aanmelding internationaal sterk lager is dan nationaal.

Wat is bij internationalisering de balans tussen online (MOOCs) en fysiek?

A: We zijn aan het experimenteren met MOOCs, maar dit is een kostbare bezigheid. We onderzoeken of dit werkt en hoe dit het beste werkt. Het is meer dan een kwestie van het filmen van een hoogleraar/college. We willen ons ook vooral blijven richten op het bieden van een echte ervaring. Wel kunnen we zo ons onderwijs laagdrempelig toegankelijk maken en er vervolgens naar streven om de bereikte groepen naar de campus te laten komen.