Terugkoppeling facultaire bijeenkomsten Vision2020

Terugkoppeling discussie UT strategie bij EWI

UPDATE: Bekijk HIER de uitkomsten van de tweede bijeenkomst van EWI (ENGELS), klik HIER voor de bijbehorende PowerPoint presentatie. Klik HIER voor de PowerPoint presentation van Jan Willem Polderman en klik HIER voor de Powerpoint presentation van Djoerd Hiemstra

Bij EWI heeft een aantal medewerkers op 30 januari jl. een inspirerende voordracht gedaan over multidisciplinaire onderzoeksprojecten.

De Enterpreneurial Post Doc

Albert van den Berg presenteerde samenwerkingsprojecten van onderzoeksgroep BIOS, zoals “Organ on Chip (human disease model technologies), Nanopill (nanotech for health/early diagnostics) en Solar fuels (Multiscale Catalytic Energy Conversion, MCEC). Alle drie de projecten zijn succesvol mede dankzij intensieve samenwerking binnen de UT, zowel tussen de technologisch georiënteerde disciplines als met de social sciences, maar ook door de publiek-private samenwerking. Van den Berg geeft aan dat ondanks de investering van Economische Zaken in R&D afdelingen van grote bedrijven, zoals Philips, de R&D capaciteit binnen de bedrijven afneemt. Zijn idee is om op de UT een aantal ‘Enterpreneurial Post Doc’ posities te creëren die gefinancierd worden door EZ met als doel om de kennis naar de markt te brengen.

Human Media Interaction bij uitstek multi-, cross- en interdisciplinair

Dirk Heylen sprak over Human Media Interaction. Dit is bij uitstek een onderzoeksgroep waar multi-, cross- en interdisciplinair wordt gewerkt. Zo is er veel samenwerking met de onderzoekers vanuit EWI met onderzoekers vanuit communicatiewetenschappen en psychologie van faculteit GW bij bijvoorbeeld het project TASST.

Heylen pleit in aansluiting op de doelstelling van 3TU Research Center Humans and Technology, voor een multidiscplinaire samenwerking. Je verruimt je blikveld als onderzoeker en krijgt inzicht in andere soorten onderzoeksmethoden. Het grootste knelpunt dat benoemt voor multidisciplinaire samenwerking is de Human Resource. “Voor multidisciplinaire samenwerking is het goed als onderzoekers ook op de een of andere manier in meerdere disciplines geschoold zijn, maar dat wordt steeds moeilijker omdat er minder tijd is om studenten en onderzoekers te trainen.” Zijn presentatie inspireerde de aanwezigen. Zo werd vanuit de hoek van Robotics and Mechatronics aangegeven dat er interesse is om samen te werken met HMI op het gebied van de interpretatie van menselijke reacties voor het gebruiken van robots bij reddingsoperaties.

Clinical Neuroscience@UT

Stephan van Gils, van Applied Analysis and Mathematical Physics, gaf een voordracht over “Applied analysis and Clinical Neurophysiology.” Dit onderzoeksgebied heeft een belangrijke focus in Brussel, hier is €10 miljard voor beschikbaar. Binnen de UT kennen we drie aandachtsgebieden: Parkinson, Epilepsie en Spreading depression. Het Technisch Geneeskunde programma is zeer sterk en biedt grote kansen. Dit onderzoeksgebied is kansrijk mede dankzij de samenwerking binnen de UT als buiten de UT. Van Gils sluit af met de conclusie dat de UT onderzoekers meer vrijheid zou moeten bieden bij het kiezen van de plaats waar je gaat zitten met je groep om de samenwerking tussen disciplines verder te kunnen versterken: “Neurons that fire together, wire together and People that work together sit together.”

Veiligheid: een uitdaging in High, Tech Human Touch

Raymond Veldhuis is expert in Biometrie, crowd management en patroonherkenningen en werkt binnen het Centre for Cyber Security and Public Safety (CCSPS). De maatschappelijke relevantie van Veiligheid is hoog en biedt veel kansen voor onze universiteit om te excelleren en om ons te onderscheiden. Binnen het domein Veiligheid is sprake van een groot en breed onderzoeksnetwerk. Er zijn connecties met verschillende industriële partners in de regio en op landelijk niveau. De combinatie van technologische en sociale wetenschappen is in dit domein duidelijk aan de orde. We zien veel mogelijkheden voor financiering. Veldhuis roept op tot actie: “It’s all there. Let’s use it.” Dit onderzoeksgebied kan binnen de UT worden versterkt door meer samenhang met en tussen de onderzoeksgroepen, onder andere door op instituutsniveau meer te integreren en door het domein Veiligheid zichtbaarder te maken. Ook de nationale zichtbaarheid en impact kunnen dan verder worden uitgebouwd. Ellen Giebels, die Ton Mouthaan als Interim Decaan van GW ondersteunt, ziet eveneens veel mogelijkheden om bij te dragen aan veiligheid binnen de UT.

Van onorthodox idee naar nieuw wetenschappelijk vakgebied

Hajo Broersma sprak bij de EWI bijeenkomst over “Darwin goes nano-evolution of multifunctional nano systems.” Dit is een nieuw vakgebied dat vier jaar geleden is ontstaan uit discussies tussen nanotechnologie, wiskunde en computer science. CTIT en MESA+ financierden vervolgens een twee jarig pilot project met een post doc. Conclusie: ideeën die aanvankelijk onrealistisch of vreemd lijken, kunnen uitgroeien tot een nieuw vakgebied en waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Voorwaarde is dat onderzoekers bereid zijn om met collega’s te discussiëren en over grenzen heen te kijken.