Archief

Drone View

KLIK HIER of op de afbeelding hieronder voor de animatie van Vision 2020

animatie

Deze animatie is gemaakt ter visualisatie van Vision2020. Met de campus als uitgangspunt (en natuurlijk herkenningspunt!), on top of the world zoals aan de gekromde horizon is te zien, worden de vier kernwaarden van Vision2020 weergegeven. Daarnaast zijn enkele typische UT elementen in de plaat gezet, zoals de ganzen en de zonneauto. De campus kan vanuit een luchtballon of vliegtuig vanuit een ander perspectief bekeken worden, wat bij Vision2020 gebeurt (zeker kijkend naar alle idee├źn die uit de denktank zijn ontstaan over hoe het onderwijs aan de UT opnieuw ingericht kan worden). Om in te haken op de technische vooruitstrevendheid van de UT is er gekozen om de drone te gebruiken. Deze drone is ge├»nspireerd op een onderzoeksproject van het ITC, het RECONASS project . Behalve het nieuwe perspectief van de campus, symboliseert de drone ook hoe de UT niet alleen technisch voorop loopt, maar ook hoe zij uniek is in het combineren van techniek met andere vakgebieden.

Entrepreneurial

De kernwaarde entrepreneurial sluit natuurlijk naadloos aan bij de Gallery. De Gallery biedt ruimte aan spin-offs van de UT en studentondernemers, en stimuleert daarmee het ondernemende karakter van de Universiteit Twente.

Global citizens

Niet alleen zijn er buitenlandse studenten en medewerkers die naar Twente komen, maar ook zijn er veel contacten met universiteiten en bedrijven in het buitenland, en komt een belangrijk deel van de financiering vanuit internationale bedrijven. Dankzij deze nauwe, internationale banden worden studenten gestimuleerd om een deel van hun studie in het buitenland te volbrengen, en zich zo breed te onderleggen. Op deze manier ontwikkelen zij zich tot de global citizens van de toekomst.

Societal impact

Een risico van wetenschappelijk onderzoek is dat het, na afronding van het project, op de plank komt te liggen en er niks meer met de resultaten gebeurt. De Universiteit Twente zet zich er voor in om met onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk een verschil te maken: zorgen dat ze worden ingezet in de maatschappij, dat ze bijdragen aan het verbeteren van de levens van mensen, en misschien zelfs wel levens redden.

Excellence in combinations

De UT onderscheidt zich onder meer van andere universiteiten door het aanbieden van unieke opleidingen, en deze zijn ook zeer succesvol. Dit komt omdat we voorop lopen in het combineren van vakgebieden en daarmee reageren op de vraag vanuit de maatschappij. De steeds verder ontwikkelende technologie biedt mogelijkheden, maar brengt daarnaast ook nieuwe vragen en problemen met zich mee. Door onderzoeksgebieden met elkaar te combineren reageert de UT adequaat, en kan ze een antwoord geven aan de maatschappij. High tech, human touch.